Zullen zeeweringen en landaanwinningsprojecten de Malediven redden van verhuizing?

JJanneke 21 november 2023 15:33

Ondanks het dreigende gevaar van stijgende zeespiegels en waterschaarste, plant de president van de Malediven geen verhuizing van de bevolking. In plaats daarvan wordt ingezet op ambitieuze landaanwinningsprojecten en het bouwen van hogere eilanden.

Geen verplaatsing, maar landaanwinning

President Mohamed Muizzu van de Malediven heeft ambitieuze plannen onthuld om de dreiging van de stijgende zeespiegel en een gebrek aan drinkwater aan te pakken. In plaats van te kiezen voor de verplaatsing van zijn bevolking, zoals zijn voorganger voorstelde, plant Muizzu het landoppervlak van de laaggelegen natie te vergroten door middel van landaanwinningsprojecten en het bouwen van hogere eilanden. Milieu- en mensenrechtengroepen hebben echter gewaarschuwd dat dergelijke projecten het risico op overstromingen kunnen vergroten.

In tegenstelling tot andere laaggelegen landen zoals Tuvalu, die al overeenkomsten hebben gesloten om hun burgers te verhuizen naar Australië, stelt Muizzu dat de Malediven niet dezelfde route zullen volgen. In plaats van land te kopen of te leasen van andere landen, beweert Muizzu dat zeeweringen de risicogebieden van de Malediven zullen beschermen en veilig zullen stellen. Dit, ondanks het feit dat 80% van de Malediven minder dan een meter boven zeeniveau ligt.

Toerisme en leefbaarheid in gevaar

Toerisme is een belangrijk onderdeel van de economie van de Malediven, goed voor bijna een derde van het bbp. De stijgende zeespiegel vormt echter een ernstige bedreiging voor deze sector. Bovendien waarschuwde het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN in 2007 al dat een zeespiegelstijging van 18 tot 59 centimeter het land tegen het einde van de eeuw onbewoonbaar zou maken. Dit toont aan hoe ernstig de situatie is en hoe belangrijk het is om passende maatregelen te nemen.

Dringend watertekort

Een ander groot probleem dat de Malediven onder ogen moeten zien, is het toenemende tekort aan drinkwater. Dit wordt vooral veroorzaakt door het binnendringen van zout zeewater in het land, waardoor zoet water ondrinkbaar wordt. Bijna alle 187 bewoonde eilanden van de Malediven zijn nu afhankelijk van dure ontziltingsinstallaties om hun waterbehoefte te dekken. Dit vormt een enorme belasting voor zowel de economie als de infrastructuur van het land.

Landaanwinningsprojecten spelen een belangrijke rol in de strategie van de Malediven om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de stijgende zeespiegel. In de afgelopen vier decennia zijn deze projecten erin geslaagd de landmassa van de Malediven met ongeveer 10% te vergroten. Toch waarschuwen milieu- en mensenrechtengroepen dat deze projecten zorgvuldig moeten worden uitgevoerd om mogelijke negatieve effecten, zoals verhoogde overstromingsrisico's en schade aan lokale gemeenschappen, te voorkomen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.