Zonnepaneelfabrikanten moeten betalen voor hun afval

JJanneke 5 maart 2024 07:02

Een recente stemronde door energieministers in Brussel bepaalt dat fabrikanten van zonnepanelen verantwoordelijk zijn voor de verwerking en het herstel van hun afval. Dit volgt op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over producten op de markt gebracht voor 2012.

Fabrikanten verantwoordelijk voor zonnepaneelafval

Energieministers van de Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE) stemden onlangs over wijzigingen in de richtlijn voor afval van elektrische en elektronische apparatuur, dit om ze in lijn te brengen met een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in 2022. Deze uitspraak verklaarde de EU-wetgeving als 'gedeeltelijk ongeldig' vanwege een 'onrechtvaardige terugwerkende kracht'. De stemronde van vandaag bepaalde dat de kosten van het beheer en de verwijdering van afval van zonnepanelen die na 13 augustus 2012 op de markt zijn gebracht, het jaar waarin de wet door de medewetgevers werd aangenomen, bij de fabrikanten liggen.

Bovendien zijn producenten van elektrische en elektronische apparatuur die na 2018, het jaar waarin de Europese Commissie een reeks richtlijnen heeft aangenomen om de nationale implementatie te vergemakkelijken, op de EU-markt zijn geplaatst, ook verantwoordelijk voor het milieuvriendelijk beheer van afval. Het volume van elektrische en elektronische apparatuur dat op de EU-markt werd geplaatst, steeg van 7,6 miljoen ton in 2012 tot 13,5 miljoen ton in 2021, volgens EU-gegevens. Tussen 2012 en 2021 nam de totale inzameling van de apparatuur toe van drie miljoen ton tot 4,9 miljoen ton, met uiteenlopende recyclingpraktijken op EU-niveau.

Implementatie van de nieuwe afvalwet

Het gewijzigde wetsvoorstel inzake elektronisch afval zal van kracht worden na ondertekening door de presidenten van het Europees Parlement en de Raad. Stéphane Arditi, directeur van de Europese Milieubureau voor circulaire economie, industrie en klimaat, heeft echter opgemerkt dat het wachten tot 2026 om dit proces te beginnen, zou betekenen dat er nog eens twee kostbare jaren worden verspild.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.