Zonne-energie helpt Europa energietekorten tijdens hittegolven te voorkomen

IInge 7 augustus 2023 23:12

Europa wordt geconfronteerd met een intense hittegolf, maar dankzij de toename van zonne-energieproductie zijn stroomuitvallen beperkt gebleven. De zonnestraling is het sterkst rond het heetste deel van de dag, wanneer de vraag naar elektriciteit voor koeling ook op zijn hoogst is.

Zonne-energie helpt energietekorten voorkomen

De zonne-energieproductie in Zuid-Europa is de afgelopen tijd flink toegenomen. Dit heeft een cruciale rol gespeeld bij het voorkomen van energietekorten tijdens de recente hittegolven. Met name in Spanje en Griekenland, waar veel zonnepanelen zijn geïnstalleerd, heeft zonne-energie een substantieel aandeel geleverd bij het dekken van de piekvraag naar elektriciteit, veroorzaakt door het massale gebruik van airconditioning tijdens de hittegolf.

Spanje heeft zich bijzonder ingespannen om de zonne-energiecapaciteit uit te breiden. Het land heeft vorig jaar een recordaantal van 4,5 gigawatt aan zonnefotovoltaïsche capaciteit toegevoegd. Dit heeft geresulteerd in een zonne-energieproductie in juli die hoger was dan in welke maand dan ook tot nu toe. Dit heeft enorm bijgedragen aan het vermogen van het land om de stroomvraag tijdens de hittegolf te dekken.

Hoewel zonne-energie snel groeit, blijft het een relatief klein aandeel van de energiemix in de meeste landen. Andere bronnen, zoals wind, gas, kolen en kernenergie, dekken nog steeds het grootste deel van de energievraag gedurende het jaar. Ondanks deze beperking heeft de toename van zonne-energie toch een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het dekken van de pieken in energiebehoefte tijdens de recente hittegolven.

Klimaatverandering verhoogt druk op energie-infrastructuur

Naar verwachting zal klimaatverandering leiden tot frequentere en steeds ernstigere hittegolven in de komende jaren. Dit zal de druk op Europa's energie-infrastructuur verder verhogen. Het is daarom noodzakelijk dat landen blijven investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, om toekomstige energietekorten te voorkomen en het hoofd te bieden aan de toenemende vraag naar elektriciteit tijdens extreme weersomstandigheden.

Oproep tot investeringen in zonne-energie en energieopslag

Verschillende associaties doen een oproep voor versnelde investeringen in energienetwerken en projecten die zonne-energie koppelen aan energieopslag. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat zonne-energie snel genoeg kan uitbreiden om de klimaatdoelstellingen te halen. Deze oproep onderstreept het belang van vooruitdenken en proactief handelen om te zorgen voor een duurzame en veerkrachtige energietoekomst.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.