Zonne-energie als oplossing voor emissievrij spoorvervoer: India en Europa tonen de weg

IInge 19 juli 2023 15:48

Terwijl India zijn spoorwegnet 'solariseert', onderkennen ook Europese landen het potentieel van op zonne-energie rijdende treinen. Dit biedt een mogelijke oplossing voor emissievrij spoorvervoer.

India 'solariseert' zijn spoorwegen

Het belangrijkste spoorwegnetwerk van India zet zich volop in op zonne-energie, met plannen om meer dan 1.000 hectare aan zonne-energie te installeren. Dit maakt deel uit van een groter groen initiatief, waarbij spoorwegbedrijven hun omvangrijke landportfolio benutten om duurzamer te worden en bij te dragen aan de nationale doelstellingen voor hernieuwbare energie. De trend om zonne-energie te gebruiken is groeiende, niet alleen in India, maar wereldwijd, aangezien landen in toenemende mate streven naar duurzame en koolstofarme oplossingen voor hun energiebehoeften.

De Central Railway van India heeft een belangrijke stap gezet in de richting van groenere treinreizen met de winst van een aanbesteding voor een 1MW zonne-energiecentrale. Deze centrale zal worden geïnstalleerd bij een nieuwe elektrische locomotiefloods in Nagpur. Dit project werd mogelijk gemaakt door een power purchase agreement (PPA) - een contract tussen de spoorwegmaatschappij en de producent van de zonne-energie. Dit soort contracten winnen steeds meer aan populariteit, aangezien ze de overgang naar duurzame energie ondersteunen door de productie en het verbruik van groene energie te garanderen.

Het Indiase spoorwegnetwerk heeft ambitieuze plannen om het gebruik van zonne-energie sterk uit te breiden. Het doel is om tegen 2030 een zonne-energiecapaciteit van 20 gigawatt (GW) te bereiken. Dit zal deels gerealiseerd worden door zonne-installaties op ongebruikt spoorwegland te plaatsen. Het plan, dat deel uitmaakt van een groter 'megaplan', is een duidelijk teken van India's toewijding aan de overgang naar duurzaamheid en de wens om een wereldleider te zijn op het gebied van hernieuwbare energie.

Europa omarmt PPA's voor groene treinen

Ook in Europa krijgen PPA's voor hernieuwbare energie steeds meer voet aan de grond in de spoorwegsector. Landen zoals Frankrijk, België en Duitsland lopen voorop met hun inzet van 100% groene energie voor hun treinen. Deze trend benadrukt de toenemende erkenning van het belang en de waarde van duurzame energiebronnen in het openbaar vervoer. Het gebruik van hernieuwbare energie is niet alleen goed voor het milieu, maar ondersteunt ook de aantrekkelijkheid en marktwaarde van treinreizen als een milieuvriendelijk alternatief voor andere vormen van vervoer.

Innovatieve zonne-energie in Europa's spoorwegen

België's nationale spoorwegmaatschappij SNCB en Frankrijk's SNCF nemen het voortouw in het integreren van zonne-energie in hun infrastructuur. Beide bedrijven zijn actief bezig met het installeren van zonnepanelen op hun stations en andere gebouwen. En het gaat niet alleen om daken: er zijn ook experimenten gaande in Zwitserland en Duitsland om zonnepanelen direct op de spoorlijnen te integreren. Deze innovatieve aanpak kan de weg vrijmaken voor een nieuwe fase in de transitie naar hernieuwbare energie in het spoorwegvervoer.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.