Worden vreedzame klimaatmarsen het nieuwe misdrijf?

IInge 23 november 2023 15:47

Hoewel Greta Thunberg het gezicht is van vreedzaam protest tegen klimaatverandering, worden haar acties steeds vaker gecriminaliseerd. Het recht op protest staat op het spel met overheden die marsen bestraffen, zoals recent in Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Toenemende criminalisering van klimaatprotesten

Greta Thunberg, de bekende Zweedse klimaatactiviste, wordt steeds vaker geconfronteerd met juridische acties voor haar protestacties. In 2023 heeft ze al rechtszaken ondergaan in Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Dit wijst op een toenemende trend van overheden om het recht op protest te beperken.

Nieuwe wetgeving beperkt recht op protest

Landen zoals het Verenigd Koninkrijk beginnen klimaatverdedigers steeds vaker het zwijgen op te leggen. In de afgelopen maand zijn er meer dan 500 klimaatactivisten gearresteerd in Londen na het invoeren van nieuwe wetgeving. Deze nieuwe wetten, die 'zorgwekkend' worden genoemd door de mensenrechtenchef van de VN, geven de politie meer bevoegdheden om demonstranten te arresteren.

Vreedzaam protest als instrument voor sociale verandering

Hoewel marsen niet altijd leiden tot verandering, leidt weerstand op deze manier vaker tot hervormingen dan soms wordt begrepen. In Nederland vinden bijvoorbeeld nog steeds legale, vreedzame marsen plaats om politici te overtuigen fossiele brandstofsubsidies definitief af te schaffen.

Het is duidelijk dat internationale samenlevingen andere landen kunnen verwachten die het Verenigd Koninkrijk volgen in het criminaliseren van het recht op protest, inclusief het recht om te marcheren. Dit toekomstbeeld waarin het uiten van je mening op straat een vrijheid van het verleden kan worden, zal samenlevingen dwingen om zich aan te passen.

De contrasten tussen het blijvend liberale Nederland en de politieke situaties in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tonen aan dat Europa verdeeld is over het behoud van het recht op protest. Het is belangrijk om te vechten voor het behoud van dit recht, ongeacht of we opkomen voor onze natuurlijke omgeving of voor mensenrechten.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.