Windenergie overtrof gas in Europa's elektriciteitsproductie voor het eerst

IInge 7 februari 2024 07:47

Voor het eerst in de geschiedenis produceerde Europa meer elektriciteit uit windenergie dan uit fossiel gas. Deze mijlpaal markeert een belangrijke stap in de energietransitie van de EU, die steeds meer leunt op hernieuwbare energiebronnen.

Groei in elektriciteitsproductie door wind- en zonne-energie

In 2023 zetten de EU-landen een nieuwe stap in hun energietransitie met een recordproductie van elektriciteit uit zonne- en windenergie. Voor het eerst produceerden deze hernieuwbare energiebronnen meer dan een kwart van de totale elektriciteit in de EU. Dit markeert een belangrijke omslag in de energievoorziening van de EU, waarbij fossiele brandstoffen steeds minder belangrijk worden.

Ondanks de groei van het aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsproductie, daalde de totale vraag naar elektriciteit in de EU in 2023 met 3,4% ten opzichte van 2022. Deze daling wordt toegeschreven aan een afname van het industriële elektriciteitsverbruik, met name in energie-intensieve sectoren zoals ijzer- en staalproductie, chemische industrie en papierproductie, die waarschijnlijk getroffen zijn door hogere gasprijzen.

Windenergie was in 2023 goed voor 18% van de totale elektriciteitsmix van de EU, een stijging van 13% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is een belangrijke mijlpaal, aangezien windenergie voor het eerst meer elektriciteit leverde dan gas, dat 17% van de mix voor zijn rekening nam. Zonne-energie droeg 9% bij aan de mix, wat het belang onderstreept van een gediversifieerd hernieuwbaar energieportfolio voor de energietransitie van de EU.

EU stelt ambitieus doel voor vermindering broeikasgassen

De Europese Unie heeft een ambitieus doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2040 met 90% te verminderen. Dit doel weerspiegelt de toewijding van de EU om klimaatverandering aan te pakken en de energietransitie te versnellen. Het bereiken van deze doelstelling zal echter een aanzienlijke uitdaging zijn en vereist aanzienlijke investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Noodzaak van meer wind- en zonne-energie om klimaatdoelstellingen te halen

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, moet de EU ervoor zorgen dat 55% van de elektriciteit in 2030 uit wind- en zonne-energie komt. Dit betekent dat het aandeel van deze hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsmix bijna moet verdubbelen ten opzichte van het huidige niveau van 27%. Het bereiken van deze doelstelling zal aanzienlijke investeringen en beleidswijzigingen vereisen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.