Wetenschappers ontdekken diepste bekende bewijs van koraalverbleking

JJanneke 29 oktober 2023 08:17

Een nieuw onderzoek toont aan dat koraal op grote diepte in de oceaan niet zo veerkrachtig is voor klimaatverandering als eerst werd gedacht. Tot 80% van het rif op een diepte van meer dan 90 meter in de Indische Oceaan vertoonde schade door koraalverbleking.

Diepzeekoralen zijn niet veerkrachtig

Koraal dat zich diep in de oceaan bevindt, werd vroeger als robuust tegen klimaatverandering beschouwd. Recent onderzoek ondermijnt deze aanname echter. Diepzee koralen lijken niet zo immuun te zijn voor de opwarming van de oceaan als eerder gedacht, en schade aan deze cruciale ecosystemen wordt nu vastgesteld op recorddiepten van meer dan 90 meter onder het oppervlak van de Indische Oceaan.

Temperatuurstijging veroorzaakt koraalverbleking

Wetenschappers van de University of Plymouth wijzen een temperatuurstijging van 30% in de Indische Oceaan aan als de oorzaak van de geobserveerde koraalverbleking. In 2019 gebruikten ze camera's bevestigd aan onderwaterrobots om de gezondheid van het koraal onder de oppervlakte te beoordelen. Live-beelden toonden de eerste tekenen van koraalverbleking op deze diepten.

Volgens de onderzoekers wordt de thermocline - een laag in de oceaan waar de temperatuur snel verandert met de diepte - dieper. Dit wordt veroorzaakt door klimaatverandering en kan bijdragen aan koraalverbleking in diepere delen van de oceaan. Clara Diaz, de hoofdauteur van de studie legt uit dat dit komt door klimaatpatronen zoals de Indische Oceaan equivalent van El Niño, die door de klimaatverandering versterkt worden.

Diepzeekoralen kunnen schade niet compenseren

Omdat de schade aan riffen in ondiepe wateren toeneemt in frequentie en ernst, werd gehoopt dat koralen op diepten van 30 tot 150 meter hiervoor konden compenseren. Echter, dit onderzoek toont aan dat dit mogelijk niet het geval is, aangezien diepzeekoralen over de hele wereld mogelijk vergelijkbare, onopgemerkte verblekingsevenementen ondergaan.

Dr. Phil Hosegood, de hoofdonderzoeker, concludeert dat de oceaanografie van de regio wordt beïnvloed door natuurlijke cycli die worden versterkt door klimaatverandering. Volgens hem kunnen we de thermocline niet beletten dieper te worden, maar we kunnen wel ons inzicht in de gevolgen van deze verandering binnen deze omgevingen, die nog grotendeels onverkend zijn, vergroten. Gegeven het snelle tempo van de wereldwijde verandering, is dit urgenter dan ooit tevoren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.