Wereldbank pleit voor heroriëntatie van miljard euro subsidies op fossiele brandstoffen

IInge 13 oktober 2023 08:22

De nieuwe president van de Wereldbank, Ajay Banga, stelt de enorme bedragen die overheden uitgeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen ter discussie. Hij suggereert dat deze subsidies beter ingezet kunnen worden voor klimaatactie.

Te veel geld naar fossiele brandstoffen

Ajay Banga, de nieuwe president van de Wereldbank, heeft tijdens de jaarlijkse vergadering van de bank opgeroepen tot een heroverweging van het enorme bedrag dat overheden jaarlijks uitgeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen. Hij stelt dat de €1,18 biljoen die jaarlijks wordt gespendeerd aan het goedkoper maken van brandstof, visserij en landbouw, verantwoordelijk is voor een milieueffect van ongeveer €5,7 biljoen. Banga wil zien dat in de plaats hiervan, klimaatacties prioriteit krijgen binnen de overheden.

Wereldwijd spenderen overheden bijna een half biljoen euro per jaar om het gebruik van fossiele brandstoffen goedkoper te maken. Dit doen ze door middel van verschillende maatregelen zoals belastingvoordelen, lage renteleningen en het instellen van maximumprijzen voor benzine. Hoewel deze subsidies vaak politiek gevoelig liggen omdat ze de kosten van levensonderhoud verlagen, is het volgens een recent rapport van de Wereldbank vooral de rijke bevolking die er het meeste baat bij heeft.

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) zijn subsidies voor fossiele brandstoffen op de lange termijn een inefficiënte manier om consumenten te helpen. Het IEA adviseert overheden om tijd en geld te investeren in structurele veranderingen die de vraag naar fossiele brandstoffen verminderen, in plaats van te reageren met noodhulp wanneer brandstofprijzen stijgen.

Wereldbank kan overheden adviseren

Hoewel de Wereldbank bestaat uit vijf instellingen en 189 lidstaten en streeft naar het uitroeien van armoede in ontwikkelingslanden, heeft zij niet de macht om overheden te dwingen hun subsidies voor fossiele brandstoffen af te schaffen. Wat ze wel kan doen, is adviseren en druk uitoefenen op deze overheden. De druk op het systeem van fossiele brandstofsubsidies neemt dan ook toe vanuit verschillende hoeken.

Ook landbouwsubsidies liggen onder vuur

Niet alleen subsidies voor fossiele brandstoffen zijn een punt van discussie; ook landbouwsubsidies liggen onder vuur. De landbouwsector is wereldwijd de op een na grootste veroorzaker van broeikasgassen. Daarnaast is de industriële veehouderij verantwoordelijk voor tal van milieuproblemen. Banga gaf aan dat de Wereldbank kritisch gaat kijken naar 'alle plekken waar geld beschikbaar is dat kan worden gebruikt of omgeleid kan worden', waaronder dus ook landbouwsubsidies.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.