Wereld overtreedt cruciale grens van 1,5°C opwarming vaker dan ooit

IInge 7 oktober 2023 01:32

Een nieuwe analyse van de BBC heeft onthuld dat de wereld een cruciale klimaatdrempel - een gemiddelde temperatuurstijging van minstens 1,5°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk - in 2023 op een derde van de dagen heeft overschreden. Dit baart wetenschappers grote zorgen en wijst erop dat we op weg zijn naar de heetste jaren ooit.

Kritieke temperatuurdrempel regelmatig overschreden

Volgens een analyse van de BBC werd in 2023 op ongeveer een derde van de dagen een gemiddeld wereldtemperatuur vastgesteld die minstens 1,5°C hoger lag dan de niveaus van het pre-industriële tijdperk. Dit cijfer is bijzonder verontrustend, aangezien het ruim boven de kritieke drempel ligt die door wetenschappers is vastgesteld om de meest schadelijke effecten van klimaatverandering te voorkomen. De mate waarin deze drempel wordt overschreden, is een duidelijke indicator voor de snelheid waarmee de klimaatverandering plaatsvindt.

Het jaar 2023 lijkt op weg om het heetste jaar ooit te worden, en er zijn voorspellingen dat 2024 nog warmer kan worden. Er zijn geen tekenen dat deze trend op korte termijn zal afnemen. Deze voortdurende temperatuurstijgingen zijn een direct resultaat van de toenemende uitstoot van broeikasgassen en het voortdurende gebruik van fossiele brandstoffen. Het feit dat we in de nabije toekomst wellicht nog hogere temperaturen zullen zien, onderstreept de urgentie van het klimaatprobleem.

Verbinding tussen fossiele brandstoffen en temperatuurstijging

De overeengekomen grenzen hebben betrekking op het verschil tussen de huidige globale gemiddelde temperaturen en de temperaturen in de pre-industriële periode, tussen 1850 en 1900 - vóór het wijdverbreide gebruik van fossiele brandstoffen begon. Het is duidelijk dat de opwarming van de aarde direct gelinkt is aan menselijke activiteiten, met name de verbranding van fossiele brandstoffen voor energie. Dit is een cruciaal punt in het klimaatdebat en onderstreept de noodzaak om over te schakelen op duurzamere energiebronnen.

Ook de oceanen van de wereld hebben dit jaar ongewoon hoge temperaturen ervaren, wat verder bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De oceaan fungeert als een soort warmtereservoir, dat warmte opneemt en weer afgeeft aan de atmosfeer. De stijgende oceaantemperaturen zijn een duidelijk teken van de impact van klimaatverandering en hebben verstrekkende gevolgen voor zowel het klimaat als het mariene leven.

Oproep voor snellere actie tegen klimaatverandering

Er is actie nodig om de uitstoot te verminderen, en niet alleen op de lange termijn. In maart heeft de VN landen opgeroepen om de klimaatactie te versnellen en benadrukt dat er nu al effectieve opties beschikbaar zijn om de uitstoot te verminderen, van hernieuwbare energiebronnen tot elektrische voertuigen. Het is nu meer dan ooit cruciaal om gebruik te maken van deze oplossingen om de klimaatverandering te bestrijden en een leefbare toekomst voor de komende generaties te verzekeren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.