Welke Europese landen nemen het voortouw in windenergie?

IInge 13 september 2023 13:58

Europa presteert sterk in de windindustrie, maar er zijn uitdagingen. Terwijl landen zoals Denemarken, Duitsland en het VK vooroplopen, hebben andere landen nog steeds veel potentieel om te benutten. Wat kunnen we leren van de succesverhalen en hoe kunnen we obstakels overwinnen om onze 2030doelen te halen?

Succes van de Europese windindustrie

De windindustrie in Europa is een opmerkelijk succesverhaal. Windenergie leverde in 2022 maar liefst 17 procent van de totale elektriciteitsconsumptie in Europa. Dit succes is te danken aan een aantal factoren, waaronder de groeiende erkenning van het belang van hernieuwbare energie, de ontwikkeling van windtechnologie en de investeringen in infrastructuur en opleiding.

Denemarken, Duitsland en VK leiden de weg

Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben historisch gezien de omschakeling naar windenergie geleid. Denemarken nam vorig jaar de toppositie in, met het hoogste aandeel van windenergie in de energieconsumptie (55 procent). Deze landen hebben laten zien dat een duidelijke en stabiele strategie, ambitieuze doelstellingen en beleidsafstemming cruciaal zijn voor de groei van de windindustrie.

Andere landen, zoals Letland en Italië, hebben een hoog potentieel voor windenergie, maar missen doelstellingen om dit te realiseren. Dit benadrukt het belang van beleidsmaatregelen en investeringen om de windindustrie te bevorderen. Het is essentieel dat deze landen hun potentieel benutten om bij te dragen aan de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie.

EU dreigt 2030-doelstelling te missen

De EU staat op het punt haar doelstelling voor 2030 te missen. Om dit doel te halen, moeten de landen elk jaar meer dan 30 GW implementeren tot 2030. Dit onderstreept de urgentie om beleid en investeringen te versterken, zowel op nationaal als op EU-niveau. Het is van cruciaal belang om obstakels, zoals lange vergunningsprocedures en een gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet, aan te pakken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.