Wat maakt de COP28 tot een succes? Is het nog haalbaar?

JJanneke 28 november 2023 07:47

Terwijl wereldleiders, activisten en NGO's zich verzamelen voor de COP28, rijzen er vragen over wat een succesvolle conferentie zou uitmaken en of dit nog haalbaar is. Vraagstukken als klimaatrechtvaardigheid, gelijke vertegenwoordiging en financiering voor kwetsbare gemeenschappen staan centraal. Maar kan de COP28 nog slagen te midden van groeiende controverse over de invloed van fossiele brandstoffen?

Inheemse volkeren eisen actie op COP28

Volgens Joseph Itongwa, regionale coördinator voor de Inheemse Volkeren en Lokaal Netwerk voor het Beheer van Bos Ecosystemen van Centraal-Afrika (REPALEAC), zijn de verwachtingen van inheemse volkeren duidelijk. Ze eisen dat hun rechten worden gerespecteerd, dat traditionele territoria worden beschermd en dat klimaatfondsen in overeenstemming zijn met de toezeggingen van de Glasgow Pledge. De specifieke rol van inheemse vrouwen in biodiversiteitsbehoud wordt benadrukt, zoals de vrouwen die al werken in het Congobekken om het bos en de biodiversiteit te behouden. Directe financiering is nodig voor deze vrouwen in Centraal-Afrika om hun lokale initiatieven te versterken.

Emma Heiling, oprichtster en CEO van ClimaTalk, een jeugdgeleide non-profitorganisatie die klimaatbeleid demystificeert en jongeren machtigt in de strijd tegen klimaatverandering, is van mening dat de COP28 een succes zou zijn als de stemmen van de wetenschap, de jeugd en degenen uit de meest getroffen gebieden de uitkomst zouden bepalen. Ze benadrukt de noodzaak van intergenerationele rechtvaardigheid, klimaatrechtvaardigheid en voor de landen die het meest verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis om systemische veranderingen te leiden op de VN-klimaatconferentie.

Zoeken naar rechtvaardigheid op COP28

Met de groeiende behoefte aan grotere vertegenwoordiging voor landen in het Globale Zuiden en kwetsbare gemeenschappen aan de frontlinie van de klimaatcrisis, zullen tien jonge mensen uit het Caribisch gebied in Dubai aanwezig zijn om een stem te geven aan hun gemeenschappen op COP28. Voor Riddhi Samtani, een lid van de Caribbean Climate Justice Leaders Academy van Sint Maarten, is het van essentieel belang dat het Loss and Damage fonds operationeel is. Een succesvolle conferentie zou er één zijn die ervoor zorgt dat "degenen die aanwezig zijn de wandeling maken zodra ze thuiskomen, aangezien de echte strijd na COP28 is", aldus Kerese Elliot uit Suriname.

Succes COP28 betwist door klimaatactivisten

Er is enige scepsis over of COP28 zelfs succesvol kan zijn in zijn huidige formaat. Sage Lenier, een jonge Amerikaanse activist en klimaatopvoeder, is van mening dat om het proces te laten werken, de fossiele brandstofindustrie volledig moet worden uitgesloten en de toezeggingen, deals en overeenkomsten die landen maken bindend moeten zijn. Klimaatactivisten hebben lang de "vervuilende invloed" van de fossiele brandstofindustrie in het COP-proces bekritiseerd. Als de beweringen waar zijn, is het "volkomen onaanvaardbaar en een echt schandaal", zegt Kaisa Kosonen, Internationaal Beleidscoördinator van Greenpeace.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.