Waarschuwing voor beperkingen in elektriciteitsnet bedreigt duurzame woningbouw

IInge 20 september 2023 07:50

Nieuwe plannen voor milieuvriendelijke woningen kunnen in gevaar komen door beperkingen in de elektriciteitsvoorziening, waarschuwt de gemeenteraad van Reading. Het elektriciteitsbedrijf Scottish and Southern Electricity (SSE) heeft een limiet gesteld aan sommige nieuwe aansluitingen, wat de installatie van warmtepompen en laadpunten voor elektrische voertuigen op sommige woningbouwlocaties belemmert.

Reading zet in op elektrificatie

Gemeenteraad van Reading investeert in de elektrificatie van warmte en vervoer om haar CO2-voetafdruk te verminderen. Dit is een belangrijk onderdeel van hun inspanningen om tegen 2030 een 'net-zero carbon town' te worden. Echter, de toename van de beperkingen kan dit plan in gevaar brengen.

Cap op nieuwe aansluitingen door SSE

Scottish and Southern Electricity (SSE) heeft een limiet gesteld aan sommige nieuwe aansluitingen. Dit voorkomt dat op sommige woningbouwlocaties warmtepompen en laadpunten voor elektrische voertuigen worden geïnstalleerd. SSE verzekert dat ze elke inspanning leveren om aanvragen voor aansluiting op het netwerk te vervullen.

Toekomstige duurzame woningbouw bedreigd

Toekomstige ontwikkelingen van tussen de 50 en 100 woningen die gebruik maken van warmtepompen of laadpunten voor elektrische voertuigen, kunnen niet de benodigde elektriciteitsnetcapaciteit veiligstellen om te voldoen aan de eisen van het lokale C Local Plan van de raad. Deze situatie kan ook andere projecten in Reading beïnvloeden, zoals een voorgestelde zonneboerderij en de installatie van meer dan 5.000 nieuwe laadpunten.

De gemeenteraad van Reading heeft aangegeven samen te zullen werken met SSE om te voorkomen dat lokale overheden en ontwikkelaars 'effectief verlamd' raken bij het plannen van initiatieven voor een lage CO2-uitstoot. SSE heeft aangegeven nauw samen te zullen werken met de raad en degenen die aansluitingen op het netwerk zoeken, om de situatie nauwlettend in de gaten te houden en om een beter begrip van toekomstige vraagvoorspellingen te krijgen om hun planningsmodellen te informeren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.