Waarom worden Nederlandse boeren betaald om hun boerderijen te sluiten?

JJanneke 1 december 2023 07:47

De EU heeft een plan goedgekeurd om €1,5 miljard te besteden aan het uitkopen van Nederlandse boeren om zo de stikstofemissies te verminderen. Waarom wordt dit gedaan en wat vinden de boeren er zelf van?

Uitkoop van boeren ter vermindering van stikstofemissies

Het uitkoopschema van de Nederlandse overheid is onderdeel van een bredere inspanning om de stikstofemissies drastisch te verminderen. Deze emissies, voornamelijk stikstofoxide en ammoniak, zijn een groot probleem in Nederland, deels te wijten aan intensieve veehouderij. De uitgaande regeringscoalitie wil deze emissies tegen 2030 met 50% verminderen.

Consequenties van intensieve landbouw voor het milieu

Ondanks zijn kleine formaat, is Nederland een grootmacht in de landbouw, met een exportwaarde van € 122,3 miljard in het afgelopen jaar. Echter, de intensieve landbouw heeft het kleine land opgezadeld met hogere stikstofoxideniveaus dan de EU toelaat. Deze emissies verslechteren niet alleen de klimaatverandering, maar kunnen ook schadelijk zijn voor de biodiversiteit.

De landbouworganisatie LTO stelt dat het uitkoopplan zodanig moet worden vormgegeven dat boeren die vrijwillig stoppen, de mogelijkheid krijgen om hun bedrijf op een goede manier af te sluiten. Daarnaast pleit LTO voor 'transitieplannen' die boeren zouden moeten helpen hun stikstofemissies te verminderen door middel van technische innovaties of het omschakelen naar andere landbouwactiviteiten.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.