Waar ter wereld dreigt het water op te raken?

IInge 17 augustus 2023 14:42

Meer dan twee dozijn landen verbruiken jaarlijks het merendeel van hun hernieuwbare watervoorraad, waardoor ze kwetsbaar zijn voor droogte. Een kwart van de wereldbevolking heeft te maken met extreem waterstress, volgens nieuw onderzoek.

Een kwart van de wereld onder waterstress

Volgens een recent onderzoek van het World Resources Institute (WRI) heeft een kwart van de wereldbevolking te maken met extreem hoge waterstress. De landen met het hoogste risico gebruiken regelmatig 80 procent van hun hernieuwbare watervoorraad voor het irrigeren van gewassen, veehouderij, industrie en huishoudelijke behoeften. Zelfs een korte droogteperiode kan hen in gevaar brengen om zonder water te vallen of de overheid kan de kranen uitzetten om het resterende water te behouden.

Europese landen met hoge waterstress

Het WRI heeft aangegeven dat 25 landen momenteel elk jaar aan extreem hoge waterstress blootstaan. Samen vormen ze een kwart van de wereldbevolking. Bovenaan de lijst staat Bahrein, met Cyprus op de tweede plaats. Twee andere Europese landen staan ook op de lijst: België staat op de achttiende plaats en Griekenland op de negentiende.

Wereldwijd wordt verwacht dat de vraag naar water tussen nu en 2050 met 20 tot 25 procent zal toenemen. De vraag is sinds 1960 al meer dan verdubbeld. Hoewel de vraag naar water in Europa en de VS is gestabiliseerd dankzij investeringen in efficiëntie, betekent de internationale handel dat het probleem grensoverschrijdend is.

Watertekorten hebben een wijdverbreide impact op alles, van energie tot voedsel en gezondheid. In India bijvoorbeeld, resulteerde het gebrek aan koelwater voor thermische energiecentrales tussen 2017 en 2021 in het verlies van genoeg energie om 1,5 miljoen huizen gedurende vijf jaar van stroom te voorzien. WRI stelt ook dat ongeveer 60 procent van de wereldwijde geïrrigeerde landbouw al te maken heeft met extreem hoge waterstress.

Potentiële oplossingen voor watertekorten

Om waterstress te voorkomen, zijn politieke wil en financiële steun nodig. Steden als Singapore en Las Vegas bewijzen al dat samenlevingen kunnen floreren, zelfs in de meest waterschaarse scenario's. Oplossingen omvatten maatregelen zoals het verbeteren van de efficiëntie in de landbouw, het behandelen en hergebruiken van afvalwater, ontzilting en het verwijderen van waterhongerig gras.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.