Vooruitgang in plannen voor windmolenpark op Isle of Man

IInge 3 oktober 2023 19:22

De plannen voor een door de overheid gefinancierd windmolenpark in het zuiden van Isle of Man krijgen vorm. Er zijn twee locaties geïdentificeerd om tegen het einde van 2026 20 megawatt aan energie op te wekken om zo bij te dragen aan de doelstellingen voor klimaatverandering.

Windmolenpark op Isle of Man

De plannen voor de bouw van een door de overheid gefinancierd windmolenpark in het zuiden van het Isle of Man komen steeds dichterbij. Er zijn twee locaties geïdentificeerd voor de bouw van dit park, waar het doel is om tegen het einde van 2026 20 megawatt aan energie te produceren. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen de klimaatverandering.

Impact op energiebehoefte

Volgens een woordvoerder van Manx Utilities (MU) kan het project tot een derde van de jaarlijkse energiebehoefte van het eiland dekken. Dit is een aanzienlijk deel van de energiebehoefte en benadrukt de potentie van windenergie op de locatie. Het project zou ook kunnen bijdragen aan het streven om tegen 2026 75% van de elektriciteit op het Isle of Man op te wekken uit zonne-energie en windenergie.

Milieueffectrapportage en consultaties

Voor de bouw van het windmolenpark zal er een volledige Milieueffectrapportage (MER) plaatsvinden. Er zal onderzocht worden hoe de ruimte beïnvloed kan worden door het uiterlijk en het geluid van het park. Bovendien wordt er een consultatie gehouden met de lokale gemeenschap en andere eilandbewoners om feedback te verzamelen over de plannen. De MER wordt naar verwachting voltooid in 2025, voorafgaand aan de indiening van de bouwaanvraag.

Naast de MER zijn er ook vogel- en vleermuisonderzoeken gestart op de locaties Earystane en Scard. Deze onderzoeken zullen minimaal 18 maanden duren om data te verzamelen over twee seizoenen. Dit is een belangrijke stap om de impact op de lokale fauna te beoordelen en eventuele nadelige effecten te minimaliseren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.