VN waarschuwt voor toenemende klimaatrampen en hoge voedselprijzen in 2024

IInge 6 januari 2024 07:46

In het onlangs door de Verenigde Naties uitgebrachte economisch rapport voor 2024 wordt zwaar de nadruk gelegd op de klimaatcrisis. De voorspellingen zijn niet rooskleurig: meer klimaatrampen, hogere voedselprijzen en extremer weer.

Grimmige voorspellingen van de VN

Volgens het jaarlijkse economische rapport van de VN zullen we in 2024 worden geconfronteerd met toenemende klimaatrampen, hoge voedselprijzen en nog extremere weersomstandigheden. Dit wordt verergerd door de aanhoudende klimaatcrisis. De VN waarschuwt dat de klimaatcrisis en extreme weersomstandigheden de landbouwproductie en het toerisme zullen ondermijnen, terwijl geopolitieke instabiliteit vooral gebieden als de Sahel en Noord-Afrika zal blijven treffen.

Verder voorspelt de VN dat El Niño in 2024 grote invloed zal hebben op weersomstandigheden, wat kan leiden tot extreme droogtes of overstromingen in veel Aziatische landen. Deze weersveranderingen zullen de landbouwproductie sterk beïnvloeden, wat vooral ernstige gevolgen zal hebben in landen waar de landbouw een groot deel van het bruto binnenlands product (BBP) vertegenwoordigt.

Verhoogde noodzaak voor klimaatfinanciering

Het rapport benadrukt dat het 'massaal opschalen van klimaatfinanciering' een 'kritische prioriteit' is. Om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C boven pre-industriële niveaus, zoals vastgelegd in het Akkoord van Parijs in 2015, is naar schatting $150 biljoen nodig tussen nu en 2050 om over te schakelen op schone energie.

De VN benadrukt het belang van het 'Loss and Damage Fund', dat is opgesteld om de door klimaatverandering zwaarst getroffen landen te helpen zich aan te passen. Het rapport beveelt aan om subsidies voor fossiele brandstoffen te verminderen, de rol van multilaterale ontwikkelingsbanken in klimaatfinanciering te versterken en de technologieoverdracht te bevorderen.

Arme landen: zwaarst getroffen, minst voorbereid

Ontwikkelingslanden worden het hardst getroffen door de effecten van klimaatverandering en deze effecten versnellen het snelst. Echter, deze landen hebben vaak zo veel schulden dat er weinig overblijft om de nodige aanpassingen aan de klimaatverandering te maken. Het rapport benadrukt de noodzaak van 'effectieve internationale ontwikkelingssamenwerking'.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.