VN roept op tot 'radicale' veranderingen om opwarming van de aarde tegen te gaan

IInge 8 september 2023 16:13

Volgens een belangrijk VN-rapport is een snelle transformatie van onze manier van werken, reizen, eten en energieverbruik nodig om de klimaatverandering aan te pakken. In dit artikel verkennen we de belangrijkste bevindingen van het rapport.

Eerste 'globale evaluatie' sinds Parijs

In 2015 tekenden landen het Parijse akkoord met als doel de opwarming van de aarde sinds de industriële revolutie ruim onder de 2C te houden en inspanningen te leveren om het onder de 1,5C te houden. Deze 'globale evaluatie' is de eerste in zijn soort die de inspanningen van de landen om de opwarming van de aarde te verminderen, onderzoekt. Terwijl er vooruitgang is geboekt, moeten de inspanningen nu op grotere schaal worden opgevoerd.

Oproep tot 'radicale decarbonisatie'

In het rapport wordt opgeroepen tot een 'radicale decarbonisatie', wat inhoudt dat er een snelle uitfasering moet plaatsvinden van fossiele brandstoffen zonder koolstofopvang. Koolstofopvang is het verzamelen en begraven van de atmosfeeropwarmende koolstof die wordt geproduceerd wanneer deze brandstoffen worden verbrand. Dit is een belangrijk onderdeel van de inspanningen om de opwarming van de aarde te verminderen.

Uitbreiding duurzame energie en stoppen ontbossing

Naast de uitfasering van fossiele brandstoffen, benadrukt het rapport ook de noodzaak van een aanzienlijke uitbreiding van duurzame energie. Het stelt ook dat ontbossing, die bijdraagt aan de opwarming van de aarde, tegen 2030 moet worden gestopt en teruggedraaid. Deze maatregelen maken deel uit van de 'systeemtransformatie' die nodig is om de klimaatverandering aan te pakken.

Het rapport wijst erop dat elektrische voertuigen in de transportsector 'het grootste mitigatiepotentieel' bieden. Dit betekent dat de overstap naar elektrische voertuigen een belangrijke rol kan spelen in de inspanningen om de opwarming van de aarde te verminderen. Het bevorderen van het gebruik van elektrische voertuigen is een belangrijk onderdeel van de 'systeemtransformatie' die nodig is om de klimaatverandering aan te pakken.

Klimaatadaptatie en -financiering in ontwikkelingslanden

In het rapport worden ook de inspanningen op het gebied van klimaatadaptatie en -financiering onderzocht. Dit is een belangrijk aspect van de wereldwijde reactie op de klimaatverandering, maar het is ook een constante bron van woede voor ontwikkelingslanden, die vaak het gevoel hebben dat ze niet genoeg steun krijgen om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te gaan. Het rapport roept op tot een snelle opschaling van de financiering uit een uitgebreid scala aan bronnen.

Het idee van een 'stocktake', of een evaluatie, is om de ambitie van toekomstige plannen om de uitstoot van koolstof te verminderen te verhogen. Het rapport zal worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de plannen die regeringen in 2025 bij de VN registreren, ambitieuzer zijn dan de huidige. Het maakt deel uit van een bredere inspanning om de verantwoordelijkheid voor het aanpakken van de klimaatverandering te delen en iedereen aan boord te krijgen om de nodige stappen te zetten.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.