VN-baas: Klimaatcrisis wordt onvoldoende aangevoeld door wereldleiders

IInge 19 september 2023 17:43

Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), heeft aangegeven dat de reactie van de wereld op klimaatverandering ronduit teleurstellend is. Terwijl wereldleiders in New York samenkwamen om de grootste mondiale uitdagingen te bespreken, stond de klimaatcrisis centraal.

Wereld ver achter op klimaatbeloften

Volgens Guterres is de wereld hopeloos uit de pas met haar beloften op het gebied van klimaat en duurzaamheid. De algemene actie - of het gebrek daaraan, zoals recente rapporten aangeven - wordt gezien als een van de grootste obstakels om deze uitdagingen aan te gaan. Na de G7, G20 en een aantal andere internationale bijeenkomsten die niet tot betekenisvolle beloften hebben geleid, zal de Algemene Vergadering van de VN de laatste grote wereldwijde bijeenkomst zijn voor de COP28 in Dubai later dit jaar.

Ver weg van doelstellingen Klimaatakkoord van Parijs

De Global Stocktake van de VN, die eerder deze maand is vrijgegeven, toonde aan dat we ver verwijderd zijn van het bereiken van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. De Klimaatambitietop op woensdag zal de 'eerste movers en shakers' tonen die al het meeste doen. In 2017 ondertekenden VN-leden 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) met doelen zoals het beperken van de opwarming van de aarde, onderwijs en het beëindigen van extreme armoede. Deze moeten tegen 2030 worden bereikt, maar de omvang van de wereldcrises heeft de meeste landen uit het spoor gebracht.

De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva bevestigde dat Brazilië zich inzet voor het leveren van alle 17 SDG's, zonder de fouten van de rijkste landen ter wereld te herhalen. Hij benadrukte dat 87 procent van de elektriciteit van Brazilië nu afkomstig is van schone bronnen en dat de ontbossing in het Amazonewoud van het land met 48 procent is afgenomen. 'De hele wereld heeft altijd over de Amazone gesproken - nu spreekt de Amazone voor zichzelf.'

Guterres merkte op dat niet alle wereldleiders 'de hitte' van de klimaatverandering voelen. De Amerikaanse president Joe Biden was de enige leider van de VN-Veiligheidsraad - een groep van vijf machtige veto-wieldende naties, bestaande uit het VK, Frankrijk, China en Rusland - die de vergadering toesprak. Guterres zei dat er nog tijd is om de opwarming van de aarde binnen de 1,5C limiet van de Overeenkomst van Parijs te houden, maar dat dit 'drastische' stappen vereist.

Oproep voor steun aan opkomende naties

Guterres riep rijke landen op om opkomende naties te ondersteunen bij hun overgang naar groene technologie en om de groeiende gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden. Hij voegde eraan toe dat de G20-landen, die verantwoordelijk zijn voor 80 procent van de broeikasgasemissies, extra inspanningen moeten leveren om de uitstoot te verminderen, het gebruik van steenkool te beëindigen, subsidies voor fossiele brandstoffen af te schaffen en een 'prijs op koolstof' in te stellen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.