Vlas: de terugkeer van een historisch gewas voor een duurzamere mode-industrie

IInge 31 augustus 2023 00:07

Een belangrijk gewas uit de Schotse landbouwgeschiedenis, vlas, wordt opnieuw ontdekt door de mode-industrie, die op zoek is naar manieren om haar CO2-voetafdruk te verkleinen. Vlas werd een eeuw geleden op grote schaal geteeld voor het maken van linnen, maar door de opkomst van goedkopere, vaak geïmporteerde synthetische vezels raakte het in verval.

De geschiedenis van vlasteelt

Een eeuw geleden werd vlas op grote schaal geteeld als grondstof voor linnen voor kleding en scheepszeilen. Toen de industrie echter begon te leunen op goedkopere synthetische vezels, voornamelijk geïmporteerde, nam de teelt van vlas aanzienlijk af.

Klimaatverandering stimuleert de vraag naar vlas

Nu klimaatverandering steeds urgenter wordt, beginnen modehuizen een groeiende interesse te tonen in natuurlijke, lokaal geteelde vezels. Hierdoor wordt linnen, waarvan vlas de basis vormt, weer een aantrekkelijke optie.

Momenteel vinden er in Schotland proeven plaats om te zien hoe moderne variëteiten van vlas om kunnen gaan met het huidige klimaat. De uitdaging ligt in het aanpassen van de gewassen aan de huidige klimaatomstandigheden.

Mode-industrie en broeikasgasemissies

Het is geschat dat de mode-industrie verantwoordelijk is voor tot wel 10% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De overstap naar natuurlijke, lokaal geteelde vezels zoals vlas zou een significante bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van deze uitstoot.

Technologische ontwikkelingen versnellen de productie

Er worden momenteel technologieën ontwikkeld om het productieproces te versnellen. Dit omvat zowel de teelt van vlas als de verwerking ervan tot linnen.

Het duurt ongeveer 100 dagen om vlas van zaad tot oogst te laten groeien. Dit zou het een aantrekkelijk gewas kunnen maken voor Schotland, dat een relatief kort groeiseizoen heeft.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.