Verlaten kolenmijnen: een onverwachte bron van zero-emissie energie

JJanneke 14 oktober 2023 08:16

Verlaten kolenmijnen in Europa leveren een verrassend krachtige bron van zero-emissie energie. Door het warme water dat deze mijnen heeft gevuld te gebruiken, worden honderden huizen en bedrijven verwarmd.

Mijnen als bron van duurzame energie

De kolenmijnen die ooit het landschap van Europa domineerden, zijn nu een onverwachte bron van duurzame energie. Decennia van stilstand en verwaarlozing hebben ertoe geleid dat deze mijnen zijn overstroomd met warm, aardverwarmd water. Dit water wordt nu benut als een vorm van geothermische energie om huizen en bedrijven te verwarmen. Deze vorm van energieopwekking is niet alleen milieuvriendelijk, maar draagt ook bij aan de groei van lokale economieën, vooral in gebieden die hard getroffen zijn door de sluiting van diepe kolenmijnen in de jaren '80.

Van mijnwater naar bruikbare energie

Mijnwater is in feite een vorm van geothermische energie. Het water dat diep in de mijnen ligt, wordt verwarmd door de aarde zelf. De temperatuur van dit water kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de diepte waarop het zich bevindt. Dit water, dat vaak giftige verbindingen bevat als gevolg van zijn interactie met rotsen, wordt via boorgaten naar de oppervlakte gebracht. Het wordt vervolgens door warmtepompen en extractors geleid die de vloeistof comprimeren, waardoor de temperatuur aanzienlijk wordt verhoogd voordat deze wordt verdeeld via verwarmingsnetwerken.

Het concept van mijnwater energie wordt inmiddels op verschillende plaatsen in Europa toegepast. In het noordoosten van Engeland, heeft de stad Gateshead een mijwaterproject gelanceerd dat nu een van de grootste in Europa is. Het project levert veilige, koolstofarme verwarming aan tal van woningen, een universiteit, een kunstgalerij, kantoorgebouwen en een groot productiebedrijf. Ook in de Nederlandse stad Heerlen en in het noorden van Spanje zijn vergelijkbare projecten in uitvoering, terwijl andere landen hun ondergrondse reserves voor dit doel herbestemmen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.