Verbruik van fossiele brandstoffen in de EU bereikt nieuw laagterecord

IInge 31 augustus 2023 15:13

Een nieuw rapport wijst uit dat de EU in de eerste helft van 2023 minder afhankelijk was van fossiele brandstoffen dan ooit tevoren. Dit is grotendeels te danken aan een afname in de vraag naar elektriciteit en een toename in het gebruik van hernieuwbare energie.

Fossiele brandstoffen bereiken laagterecord

Volgens het rapport van het schone energie denktank Ember is het verbruik van fossiele brandstoffen in de EU gedaald naar een historisch dieptepunt. In de eerste zes maanden van 2023 verbrandden de 27 EU-lidstaten 17 procent minder fossiele brandstoffen om elektriciteit op te wekken dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is te zien aan het feit dat fossiele brandstoffen in deze periode slechts 33 procent van de elektriciteit van de EU opwekten - het laagste aandeel ooit.

De daling in het gebruik van fossiele brandstoffen kan voornamelijk worden toegeschreven aan een vermindering van de vraag naar elektriciteit, aldus Ember. Na de invasie van Rusland in Oekraïne nam de EU verschillende maatregelen om de vraag te verkleinen, aangezien de gasprijzen omhoog schoten. Ook zorgde een milde winter ervoor dat het energieverbruik in de eerste helft van 2023 met 5 procent afnam.

Groei wind- en zonne-energie

Wind- en zonne-energie zijn ook in populariteit gegroeid binnen de EU, wat heeft bijgedragen aan de afname van het gebruik van fossiele brandstoffen. Echter, volgens Ember moet de groei van schone energie versnellen als we fossiele brandstoffen willen vervangen. Het rapport benadrukt dat de vraag naar energie zal toenemen naarmate de EU streeft naar volledige elektrificatie en dat deze toename moet worden opgevangen door hernieuwbare energiebronnen, en niet door fossiele brandstoffen, als de EU haar doelen voor decarbonisatie wil halen.

De daling van het gebruik van fossiele brandstoffen was in heel Europa waarneembaar, met een vermindering van minstens 20 procent in 11 landen in vergelijking met 2022. Maar de grootste dalingen werden waargenomen in Portugal, Oostenrijk, Bulgarije, Estland en Finland, waar het gebruik van fossiele brandstoffen met meer dan 30 procent daalde. Tijdens de zomermaanden gingen sommige landen aanzienlijke periodes zonder het gebruik van brandstoffen die traditioneel de basis vormen van hun energievoorziening.

Sterke daling in stroomopwekking uit kolen

Van alle fossiele brandstoffen daalde de stroomopwekking uit kolen het meest in de EU. In de eerste drie maanden van 2023 viel de stroomopwekking uit deze fossiele brandstof met 23 procent. Ondanks zorgen dat de invasie van Rusland in Oekraïne afgelopen winter een 'comeback van kolen' zou veroorzaken, is dit niet gebeurd. Kolen leverden in mei voor het eerst minder dan 10 procent van de energieopwekking van de EU. Ook het gebruik van gas daalde, met 13 procent.

Zonne-energie blijft groeien in EU

Zonne-energie blijft groeien in de EU, met 13 procent meer elektriciteit opgewekt in de eerste helft van 2023 dan in dezelfde periode een jaar eerder. Over het algemeen heeft de snelle uitbreiding van hernieuwbare ambities geleid tot recordbrekende cijfers binnen de EU. Zo leverden wind- en zonne-energie in mei en juli voor het eerst 30 procent van de energieopwekking. Individuele landen, zoals Griekenland en Roemenië, hebben eveneens recordniveaus van hernieuwbare energie bereikt, met meer dan 50 procent van de energieopwekking.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.