Verbod op eenmalig bruikbare plastic tassen vermindert zwerfvuil met een derde, volgens studie

JJanneke 25 januari 2024 07:48

Volgens een nieuw onderzoek kunnen verboden op eenmalig bruikbare plastic tassen het bijbehorende zwerfvuil en de vervuiling aanzienlijk verminderen. Door beleid dat vergelijkbaar is met dat in vijf Amerikaanse staten en steden, kan het verbruik van eenmalig bruikbare plastic tassen met ongeveer 6 miljard tassen per jaar worden teruggedrongen.

Plastic tassen verbod vermindert vervuiling

Het begrip van de impact van eenmalig bruikbare plastic tassen op het milieu is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Deze tassen zijn niet alleen een doorn in het oog als zwerfvuil langs wegen, rivieren en kustgebieden, maar kunnen ook dodelijk zijn voor zeedieren en schadelijk voor de menselijke gezondheid. Door beleid te implementeren dat vergelijkbaar is met dat in vijf Amerikaanse staten en steden, kan het verbruik van eenmalig bruikbare plastic tassen drastisch worden teruggedrongen. Dit leidt niet alleen tot minder zwerfvuil, maar ook tot minder vervuiling door de productie en het gebruik van deze tassen.

Dodelijk effect op zeedieren

De gevolgen van plastic tassen voor het mariene leven zijn ernstig. Niet alleen zorgen ze voor lelijke vervuiling in onze wateren, maar ze vormen ook een rechtstreekse bedreiging voor het leven in zee. Plastic tassen en verpakkingen worden vaak ingeslikt door zeedieren, wat leidt tot meer sterfgevallen van zeeschildpadden en cetaceeën (walvissen, dolfijnen en bruinvissen) dan enig ander type plastic. Het invoeren van een verbod op eenmalig bruikbare plastic tassen kan de hoeveelheid plastic in onze oceanen aanzienlijk verminderen en de bedreigde mariene soorten helpen beschermen.

Een goed geïmplementeerd verbod op eenmalig bruikbare plastic tassen kan consumenten aanzetten tot duurzamere praktijken. Door het verbod worden shoppers gestimuleerd om herbruikbare tassen te gebruiken of hun aankopen met de hand te dragen, waardoor ze het afval dat normaal gesproken met plastic tassen gepaard gaat, minimaliseren. Dit resulteert niet alleen in minder zwerfvuil, maar bevordert ook een cultuur van hergebruik en minimalisering van afval, wat op langere termijn voordelen biedt voor het milieu.

Noodzaak van sterker beleid

Volgens het onderzoek is het noodzakelijk dat beleidsmakers sterke verboden op eenmalig bruikbare plastic tassen implementeren om de plastic afvalstroom te minimaliseren. Daarnaast moeten ze zich inzetten om de mazen in de wet te sluiten die de effectiviteit van de bestaande verboden ondermijnen. Door te waarborgen dat dergelijke verboden effectief en uitgebreid zijn, zullen ze meer succes hebben bij het verminderen van plastic afval en vervuiling.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.