Traag drama: Het Indonesische dorp dat wordt verzwolgen door de zee

IInge 25 juli 2023 07:12

Het Javaanse kustdorp Timbulsloko in Indonesië heeft te kampen met stijgende getijden en zinkt in een alarmerend tempo. Met meer dan 200 inwoners die weigeren te vertrekken, is dit een schrijnend voorbeeld van hoe klimaatverandering kustgemeenschappen wereldwijd zou kunnen ontwrichten.

Timbulsloko: Van rijstvelden tot kano's

Timbulsloko, ooit bekend om zijn groene rijstvelden, wordt nu gekenmerkt door een netwerk van vlonders en kano's. Meer dan 200 inwoners blijven standvastig in hun zinkende huizen wonen, ondanks het stijgende getij dat hun levens verstoort en hun huizen bedreigt. Deze verandering in landschap is niet alleen een teken van de flexibiliteit en veerkracht van de lokale bevolking, maar ook een angstaanjagende indicatie van hoe klimaatverandering de levensomstandigheden in kustgemeenschappen wereldwijd kan verstoren.

Timbulsloko wordt niet alleen bedreigd door stijgende zeespiegels, maar ook door menselijk handelen. In de jaren '90 werden mangrovebossen gekapt om ruimte te maken voor visvijvers, waardoor de kustlijn kwetsbaarder werd voor overstromingen. Bovendien heeft overmatige grondwaterwinning ervoor gezorgd dat het land sneller zinkt. Het resultaat is dat water nu vijf kilometer landinwaarts bereikt heeft rond Timbulsloko en de omliggende regio Demak.

Jakarta toekomstig Atlantis, dorpen nu al zinkende

Terwijl wetenschappers voorspellen dat grote delen van de Indonesische megastad Jakarta tegen 2050 onder water zullen staan, zijn het de dorpen langs de Javaanse kust die de onmiddellijke gevolgen van het stijgende zeeniveau ondervinden. In Timbulsloko verhogen bewoners de vloeren van hun huizen om droog te blijven. Maar terwijl ze zich aanpassen aan deze nieuwe levensomstandigheden, worden de overstromingen steeds ernstiger, waardoor hun leefruimte letterlijk krimpt.

IPCC: Klimaatverandering verergert zeespiegelstijging

Het ziet ernaar uit dat het toekomstbeeld nog somberder wordt. Volgens het Intergouvernementele Panel over Klimaatverandering (IPCC) van de VN zou een temperatuurstijging van twee graden Celsius boven pre-industriële niveaus de zeespiegel tegen de volgende eeuw met 43 centimeter kunnen verhogen. Dit zou de problemen voor kustgemeenschappen zoals Timbulsloko aanzienlijk verergeren.

In het gezicht van deze groeiende uitdagingen blijven de inwoners van Timbulsloko vasthouden aan hun huizen en hun gemeenschap. Ondanks het feit dat hun dorp langzaam maar zeker zinkt, weigeren ze zich over te geven aan de elementen. Deze vastberadenheid getuigt van een diepe band met hun land en een ontzagwekkende veerkracht in het licht van een steeds groter wordende uitdaging door de stijgende zeespiegel.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.