Toenemend gebruik van airconditioning in Europa sinds 1990: een tweesnijdend zwaard

IInge 28 augustus 2023 15:58

Ondanks culturele weerstand tegen airconditioning in Europa, is het gebruik ervan sinds 1990 meer dan verdubbeld. Dit heeft geleid tot stijgende energiekosten, toename van de uitstoot van broeikasgassen en verhoogde stedelijke temperaturen, wat de noodzaak van koeling verder verhoogt. Het is tijd om na te denken over duurzamere oplossingen.

Toename van airconditioning in Europa

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het gebruik van airconditioning in Europa gestaag toegenomen, ondanks de culturele weerstand tegen deze vorm van koeling. Vooral in de zuidelijke landen van het continent is er een gestage stijging van de verkoop van airconditioners en warmtepompen. Hoewel Europa ver achterloopt bij landen als China, de VS en Japan in het aantal airconditioningseenheden, wordt verwacht dat het aantal eenheden tegen 2050 verviervoudigd zal worden, volgens een rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA) uit 2018.

Airconditioning blijft een luxe, ondanks de stijgende temperaturen en het groeiende comfort dat het biedt. Uit een onderzoek dat in 16 landen is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteiten van Berkeley in de Verenigde Staten en Mannheim in Duitsland, blijkt dat het aantal huishoudens dat airconditioning installeert hoger is in welvarender landen en sneller toeneemt onder welvarender huishoudens. De kosten van de installatie en de daaropvolgende stijging van de energierekeningen zijn de voornaamste barrières voor de uitbreiding van airconditioning.

Milieueffecten van airconditioning

Het gebruik van airconditioning heeft een onmiskenbaar effect op het milieu. Volgens het IEA is airconditioning momenteel verantwoordelijk voor de uitstoot van ongeveer een miljard ton CO2 per jaar. Dit komt bovenop een toename van het energieverbruik en het versterken van het hitte-eilandeffect in steden, waar gebouwen warmte opslaan en opnieuw uitstralen, vooral 's nachts. Deze factoren dragen bij aan de vicieuze cirkel van klimaatverandering - hoe heter het wordt, hoe meer we koeling nodig hebben, wat leidt tot meer energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen.

Zoeken naar duurzamere oplossingen

Hoewel airconditioning in sommige regio's wordt beschouwd als een basisbehoefte die al duizenden levens per jaar redt, is er consensus onder experts dat we niet simpelweg het gebruik van airconditioning moeten verminderen, maar dat we efficiëntere systemen moeten promoten. Bovendien geven ze prioriteit aan het isoleren van gebouwen en het aanplanten van vegetatie om steden veerkrachtiger te maken tegen hitte. Zoals Clara Camarasa van het IEA opmerkt, zijn 'natuurgebaseerde oplossingen zoals groene ruimtes en groene daken aan het winnen aan populariteit als middel om stedelijke hitte-eilanden te bestrijden'.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.