Toekomstige pandemie en extreem weer vormen grote bedreigingen voor het VK

IInge 3 augustus 2023 09:33

Een toekomstige pandemie en extreem weer als gevolg van klimaatverandering behoren tot de belangrijkste risico's voor het Verenigd Koninkrijk, volgens een nieuw overheidsregister dat is gepubliceerd om het land voor te bereiden op 'worst-case scenario's'.

Risico's door pandemieën en AI

Het nieuw gepubliceerde nationale risicoregister van het Britse kabinet waarschuwt voor ernstige bedreigingen waarmee het land te maken kan krijgen. Deze lijst omvat zowel pandemieën als extreem weer veroorzaakt door klimaatverandering. Daarnaast worden ook risico's die voortkomen uit de vooruitgang in kunstmatige intelligentie meegenomen in dit register. De risico's variëren van desinformatie tot een potentieel verlies aan economische concurrentiekracht.

Om de impact en waarschijnlijkheid van elke bedreiging te bepalen, maakt het register gebruik van uitgebreide datamodellering en analyse door experts. Het risico van elk voorval wordt beoordeeld op een schaal van één tot vijf, waarbij een score van vijf wordt toegekend aan risico's die meer dan 25% kans hebben om werkelijkheid te worden. Het is belangrijk op te merken dat dit een relatieve beoordeling is, aangezien alle in het register opgenomen risico's beschouwd worden als gebeurtenissen met een relatief lage waarschijnlijkheid.

Klimaatverandering en extreem weer

Een van de belangrijkste bevindingen in het register is dat klimaatverandering reeds de risico's op bepaalde soorten extreem weer in het VK heeft beïnvloed. Er zijn sterke aanwijzingen dat we in de toekomst meer en hevigere stormen kunnen verwachten, wat een rechtstreeks gevolg is van de wereldwijde opwarming van de aarde.

Andere bedreigingen die in het register worden genoemd, zijn de mogelijk kwaadaardige toepassing van drones en de risico's voor onderzeese transatlantische telecommunicatiekabels, die essentieel zijn voor internet en communicatie. Hoewel deze risico's niet de hoogste scores hebben op de schaal van waarschijnlijkheid, kunnen ze bij daadwerkelijke realisatie een significante impact hebben op de veiligheid, beveiliging of kritieke systemen van het VK.

Negen risicocategorieën

Het risicoregister is methodisch en uitgebreid, met negen hoofdcategorieën van risico's. Deze omvatten zaken als terrorisme, cyberaanvallen, staatsbedreigingen, geografische en diplomatieke risico's, ongevallen en systeemfouten, natuurrampen en milieurisico's, gezondheidsrisico's voor mensen, dieren en planten, maatschappelijke risico's en conflicten en instabiliteit. Dit toont de breedte van overwegingen en scenario's die door de Britse regering worden meegenomen in hun risicobeheer.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.