Tien Europese steden streven naar klimaatneutraliteit tegen 2030

JJanneke 13 oktober 2023 16:53

Tien Europese steden zijn bekroond voor hun plannen om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. Deze steden, waaronder vijf Spaanse steden, zullen hulp krijgen bij het verkrijgen van publieke en private financiering voor hun klimaatdoelen.

Tien steden ontvangen EU-erkenning

De Europese Commissie heeft onlangs tien steden in Europa bekroond voor hun ambitieuze plannen om tegen 2030 klimaatneutraal te worden. Deze steden, waaronder Sønderborg in Denemarken, Mannheim in Duitsland, Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz en Zaragoza in Spanje, Klagenfurt in Oostenrijk, Cluj-Napoca in Roemenië en Stockholm in Zweden, hebben allemaal een 'stempel van goedkeuring' gekregen van de EU voor hun inspanningen om slimme steden vrij van vervuilende uitstoot te worden.

Financieringshulp via EU Mission Label

Het EU Mission Label is ontworpen om steden te helpen bij het verkrijgen van financiering voor hun klimaatdoelen. De steden die het label hebben ontvangen, krijgen hulp bij het vinden van EU-, nationale en regionale financierings- en financieringsbronnen, met name private investeringen. Het doel van het label is om deze steden te helpen sneller te bewegen richting een eerlijke, groene en digitale transitie.

Innovatieve initiatieven in bekroonde steden

Binnen de groep van bekroonde steden zijn er enkele opvallende initiatieven. Zo heeft Stockholm plannen aangekondigd om benzine- en dieselauto's in het stadscentrum te verbieden, een maatregel die eind 2024 van kracht wordt. Valencia, de Groene Hoofdstad van Europa voor 2024, heeft vorig jaar straatlantaarns ingezet om elektrische auto's op te laden. Dit soort innovatieve maatregelen helpt deze steden om hun doel van klimaatneutraliteit tegen 2030 te bereiken.

Opvallend is dat de helft van de steden die het EU Mission Label hebben ontvangen, in Spanje liggen. Dit is volgens Maros Sefcovic, vicevoorzitter van de Europese Commissie, een weerspiegeling van het klimaatbeleid van Spanje en de focus op hernieuwbare bronnen. De toekenning van het label zal naar verwachting extra investeringen naar deze steden trekken, omdat investeerders weten dat de plannen goed, realistisch en gecertificeerd zijn door experts van de Europese Commissie.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.