Thuiswerken kan je CO2-uitstoot halveren, volgens nieuw onderzoek

JJanneke 22 september 2023 14:08

Volgens een recente studie kunnen voltijdse thuiswerkers hun broeikasgasuitstoot met ongeveer de helft verminderen in vergelijking met kantoormedewerkers. Maar hoewel het verminderen van woon-werkverkeer en energieverbruik op kantoor aanzienlijke voordelen oplevert, is thuiswerken geen wondermiddel voor het bereiken van 'netto nul' uitstoot.

Volledige thuiswerkers halveren uitstoot

Het constante thuiswerken kan leiden tot aanzienlijke besparingen in broeikasgasemissies. Volgens onderzoekers van de Cornell University en Microsoft resulteert voltijds thuiswerken in een vermindering van de uitstoot met ongeveer 54% in vergelijking met kantoormedewerkers. Deze significante reductie is grotendeels te danken aan een verminderd energieverbruik op kantoor en minder uitstoot van woon-werkverkeer.

Hybride werken en CO2-reductie

Hoewel het idee van hybride werken - een combinatie van thuiswerken en op kantoor werken - populair is geworden, wijst de studie erop dat deze werkwijze niet noodzakelijkerwijs een goede compromis is vanuit het oogpunt van emissiebesparing. Thuiswerken voor slechts één dag per week resulteerde in een minimale vermindering van de uitstoot met slechts 2%. Dit komt omdat de energiebesparingen van het niet op kantoor zijn worden gecompenseerd door andere factoren, zoals een toename in niet-woonwerkgerelateerd reizen en het energieverbruik thuis op deze sporadisch thuiswerkende dagen. Het werken van twee tot vier dagen thuis resulteerde echter in een grotere vermindering van broeikasgasemissies, met een reductie van 11 tot 29%.

Het onderzoek onderzocht ook de impact van verschillende werkpatronen op broeikasgasemissies en identificeerde de grootste bronnen van uitstoot. Volgens de studie is de grootste bron van uitstoot bij witte boorden werk het energieverbruik in gebouwen. ICT, aan de andere kant, had een zeer kleine impact op de totale uitstoot. Dit suggerereert dat bedrijven zich moeten concentreren op energie-efficiëntie in gebouwen en het verminderen van het woon-werkverkeer om hun CO2-voetafdruk te verminderen.

Thuiswerken geen wondermiddel voor netto nul

Hoewel thuiswerken aanzienlijke voordelen kan bieden op het gebied van emissiereductie, waarschuwen de auteurs van de studie dat het geen wondermiddel is voor het bereiken van netto nul uitstoot. Bij thuiswerken wordt vaak meer uitgestoten door sociale activiteiten en het energieverbruik hangt bovendien af van de specifieke omstandigheden thuis en op kantoor. Bijvoorbeeld, een kantoor of thuisruimte die draait op hernieuwbare energie zal uiteraard een meer klimaatvriendelijke werkomgeving zijn.

Het decarboniseren van de werkplek vereist een holistische aanpak die rekening houdt met een reeks factoren. Naast het verminderen van het woon-werkverkeer en het energieverbruik op kantoor, is ook rekening houden met andere factoren zoals voertuigeigendom en niet-werkgerelateerd reizen essentieel om de milieuvoordelen van thuiswerken volledig te realiseren. Hoewel thuiswerken potentieel heeft in het verminderen van de CO2-voetafdruk, is een zorgvuldige overweging van deze factoren noodzakelijk voor een volledige realisatie van zijn milieuvoordelen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.