Temperatuurstijging en toegenomen koolstofopslag in Lough Neagh sinds 1995

IInge 16 augustus 2023 07:57

Onderzoekers hebben ontdekt dat de watertemperatuur in Lough Neagh nu 1C hoger is dan in 1995. Daarnaast is er meer dan het dubbele aan koolstof vastgelegd in de grond rondom het meer dan eerder gedacht. Deze bevindingen hebben grote implicaties voor het beheer van het gebied en de bestrijding van klimaatverandering.

Temperatuurstijging in Lough Neagh

Lough Neagh, het grootste zoetwaterlichaam in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, vertoont een aanzienlijke temperatuurstijging sinds 1995. De watertemperatuur is nu 1C hoger dan toen, een bevinding die serieuze gevolgen kan hebben voor het lokale ecosysteem. De stijging wordt toegeschreven aan de voortdurende klimaatverandering.

Verdubbeling van geschatte koolstofopslag

Bij een onderzoek dat in opdracht van het Lough Neagh Partnership (LNP) werd uitgevoerd, is ontdekt dat er meer dan twee keer zoveel koolstof in de grond rond het meer is opgeslagen dan eerder werd gedacht. In plaats van de oorspronkelijke schatting van 6,6 miljoen ton koolstof, blijkt er meer dan 14 miljoen ton te zitten. Dit heeft grote implicaties voor de koolstofopslag en -afvang in het gebied.

Veel veengebieden rond Lough Neagh zijn in de loop der jaren uitgemijnd voor compost en brandstof. Dit ontginnen heeft invloed op de hoeveelheid koolstof die in de grond kan worden opgeslagen. Het behoud en herstel van deze veengebieden is cruciaal voor het verbeteren van de koolstofopslag en het tegengaan van klimaatverandering.

Behoud en herstel van het leefgebied

Het Lough Neagh Partnership zal nu het beheer van het terrein overnemen met een focus op behoud, het herstel van de veengebieden en het verbeteren van de natuurlijke habitat. Door deze maatregelen kan de koolstofopslag in het gebied worden verbeterd en kan er beter worden bijgedragen aan de bestrijding van klimaatverandering.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.