Tallinn: De groenste Europese hoofdstad van 2023

IInge 8 oktober 2023 08:12

Tallinn, de hoofdstad van Estland, heeft bewezen een pionier te zijn op het gebied van duurzaamheid en stedelijke vergroening. Met diverse groene projecten en initiatieven heeft de stad haar burgers geïnspireerd om bewuster te leven en beter voor de natuur te zorgen.

Tallinn: Europese Groene Hoofdstad

Tallinn, de pittoreske hoofdstad van Estland, werd in 2021 door de Europese Commissie bekroond tot Europese Groene Hoofdstad. Deze prestigieuze titel wordt toegekend aan steden met meer dan 100.000 inwoners die actief stappen ondernemen naar een duurzamer toekomstbeeld. Tallinn kreeg twee jaar de tijd om zich voor te bereiden op haar jaar in de schijnwerpers, en ontving daarnaast een cheque van €600.000 om haar groene initiatieven te ondersteunen.

Tijdens haar jaar als Europese Groene Hoofdstad heeft Tallinn een breed scala aan projecten gelanceerd om de stad te vergroenen. Het 'Green Tracks' project zorgde voor een toename van groen in stedelijke ruimtes, van woonblokken tot verkeerseilanden en daken van bushaltes. Een ander belangrijk project was de 'Pollinator Highway', een 14 kilometer lang groen corridor dat door zes van de acht districten van Tallinn loopt. Deze initiatieven dragen bij aan de inspanningen van de stad om natuur in de stad te brengen en bewoners aan te moedigen deze meer te waarderen.

In een poging om een meer participatieve aanpak van duurzaamheid te stimuleren, heeft Tallinn haar 461.000 inwoners uitgenodigd om actief deel te nemen aan de creatie van een groenere toekomst voor de stad. Een 'participatiehub' is geopend naast het Stadhuis van Tallinn, waar burgers hun ideeën over stadsplanning kunnen delen en discussiëren. De stad heeft ook de digitale expertise van Estland benut om virtuele realiteit tools aan te bieden waarmee de bewoners de voorgestelde veranderingen kunnen visualiseren.

Bewustwording en betrokkenheid van de bevolking

Naast de materiële veranderingen die in de stad zijn aangebracht, heeft Tallinn ook gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn en de betrokkenheid van haar inwoners bij milieukwesties. Dit omvatte het organiseren van opruimacties van de Baltische Zee - een van de meest vervuilde zeeën ter wereld - en het opzetten van de eerste Burgers' Vergadering van de stad. Tijdens deze bijeenkomst hebben 60 burgers uit verschillende lagen van de maatschappij de vraag besproken: 'Hoe kunnen we de groene ruimtes van Tallinn verbinden tot een uitnodigend stedelijk geheel?'

De toekomst van groen Tallinn

Hoewel haar jaar als Europese Groene Hoofdstad ten einde loopt, is het werk van Tallinn om een groenere stad te worden nog lang niet voorbij. De stad is van plan om door te gaan met haar duurzame initiatieven en projecten, met als doel de levenskwaliteit van haar inwoners te verbeteren en bij te dragen aan de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. Ondanks de uitdagingen die nog voor ons liggen, heeft Tallinn een duidelijk pad uitgestippeld naar een groenere en duurzamere toekomst.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.