Stijgende vervuiling aan de Roemeens-Bulgaarse grens: kan toetreding tot de Schengenzone een oplossing bieden?

IInge 26 november 2023 08:16

De vervuiling aan de grens tussen Roemenië en Bulgarije neemt toe door de lange wachtrijen van vrachtwagens. Zou toetreding tot de Schengenzone deze problematiek kunnen verlichten?

Lange vrachtwagenrijen verslechteren luchtkwaliteit

De grensovergang tussen Roemenië en Bulgarije wordt gekenmerkt door kilometerslange rijen vrachtwagens. Dit heeft een aanzienlijke impact op de luchtkwaliteit, met name in de grensstad Giurgiu in Zuid-Roemenië. Inwoners van deze stad ervaren een duidelijke verslechtering van de luchtkwaliteit, vooral in de buurt van de controlepost met Bulgarije. Hier staan honderden vrachtwagens urenlang te wachten om geïnspecteerd te worden en doorgelaten te worden.

Roemenië en Bulgarije zijn sinds 2007 lid van de Europese Unie en streven ernaar om deel uit te maken van de Schengenzone. Deze zone maakt het mogelijk voor mensen en goederen om vrij te reizen tussen de lidstaten zonder grenscontroles. Als deze landen tot de Schengenzone zouden toetreden, zou dit de wachttijden aan de grens, de verkeersopstoppingen en de uitstoot van draaiende motoren aanzienlijk kunnen verminderen.

Gevolgen van luchtvervuiling voor de gezondheid

Studies tonen aan dat de luchtkwaliteit aan de Roemeens-Bulgaarse grens ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Met name fijnstof, ook bekend als PM2.5, is een bron van zorg. Deze deeltjes, die in de lucht zweven, hebben een negatieve invloed op de levensverwachting en verhogen het risico op vele chronische en acute ademhalings- en hart- en vaatziekten.

Milieu-impact van grensovergang vertragingen

De lange wachttijden bij de grensovergang tussen Roemenië en Bulgarije hebben een aanzienlijke impact op het milieu. Deze vertragingen leiden tot extra CO2-uitstoot, die onherstelbare schade aan het milieu veroorzaakt en gezondheidsrisico's met zich meebrengt voor chauffeurs, douanebeambten en mensen die in de buurt van de grensovergangen wonen. De Europese Unie heeft gewezen op de milieu- en gezondheidsrisico's van het uitstel van de toetreding van deze landen tot de Schengenzone.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.