Sadiq Khan: 'Bewustwording over gezondheid en klimaat maakt Ulez mogelijk'

IInge 18 september 2023 10:52

Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, heeft benadrukt dat bewustwording een cruciale rol speelt bij het aanpakken van luchtvervuiling en klimaatverandering. Tijdens zijn bezoek aan New York benadrukte hij het belang van het 'meenemen' van het publiek in dit proces.

Publiek betrekken bij klimaatbeleid

Tijdens zijn vierdaagse bezoek aan New York heeft Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, benadrukt dat het essentieel is om mensen 'mee te nemen' bij het aanpakken van luchtvervuiling en klimaatverandering. Volgens Khan moeten politici betere 'verhalenvertellers' worden en mensen bewust maken van de milieucrisis en de gezondheidscrisis. Hij stelt dat als beleidsmaatregelen impopulair zijn, politici zullen worden weggestemd.

Onderwijs over milieu- en gezondheidscrisis

Sadiq Khan gaf aan dat hij groen licht kreeg voor het implementeren van gedurfde beleidsmaatregelen nadat de bewoners van Londen 'onderwezen' waren over de milieu- en gezondheidscrisis. Hij benadrukt dat het belangrijk is om mensen bewust te maken van de klimaatproblemen en de gezondheidsrisico's die verband houden met luchtvervuiling. Volgens Khan is dit de reden waarom het belangrijk is om mensen 'mee te nemen' in het beleidsproces.

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, is momenteel in New York voor de Climate Week en zal later deze week deelnemen aan een VN-klimaattop. Khan is de huidige voorzitter van de C40, een netwerk van bijna 100 wereldsteden dat ideeën en expertise deelt over klimaatverandering. Khan zal daar een privésessie van de groep voorzitten.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.