's Werelds grootste windturbine breekt dagrecord voor stroomproductie

JJanneke 7 september 2023 18:08

De grootste windturbine ter wereld, gelegen voor de kust van de Chinese provincie Fujian, heeft een nieuw dagrecord gezet voor stroomproductie. De Goldwind GWH252-16MW produceerde op 1 september maar liefst 384.1 megawattuur (MWh).

Recordbrekende productie tijdens tyfoon

De indrukwekkende Goldwind GWH252-16MW, de grootste windturbine ter wereld, heeft een nieuw record voor dagelijkse energieproductie gevestigd. Deze gigantische turbine, met een diameter van 252 meter, staat voor de kust van de Chinese provincie Fujian en heeft op 1 september een ongekende hoeveelheid van 384.1 megawattuur (MWh) energie opgewekt. Deze opmerkelijke prestatie vond plaats tijdens een tyfoon, een situatie waarin veel windturbines hun werking moeten staken. De Goldwind-turbine daarentegen kan haar bladen in real-time aanpassen bij hoge windsnelheden, wat haar in staat stelt om ook onder deze extreme omstandigheden te blijven draaien.

Het is moeilijk te bevatten hoeveel energie 384.1 MWh eigenlijk is. Om een idee te geven: deze hoeveelheid energie is genoeg om ongeveer 170.000 huizen van stroom te voorzien, of om 38 miljoen LED-lampen te laten branden. Wil je er liever een autorit mee maken? Dat kan: met deze energie zou je 2.2 miljoen kilometer kunnen rijden in een elektrische auto. Dit spreekt echt tot de verbeelding over de enorme capaciteit van deze windturbine.

China als koploper in windenergie

China zet grote stappen op het gebied van windenergie. In 2021 heeft het land meer offshore windenergiecapaciteit geïnstalleerd dan alle andere landen in de wereld bij elkaar in de afgelopen vijf jaar. Met een bijdrage van 49% aan de totale wereldwijde offshore windcapaciteit in 2022, overtreft China zelfs Europa dat 47% bijdraagt. Het land zet zich steeds sterker in voor duurzame energiebronnen en plant zelfs de bouw van 's werelds grootste windmolenpark, dat naar verwachting voor 2025 van start zal gaan.

China's dubbele strategie rondom energie

Hoewel China een voortrekkersrol speelt op het gebied van hernieuwbare energie, is het land tegelijkertijd ook bezig met het versnellen van de goedkeuring van steenkoolprojecten. Dit roept vragen op over de toewijding van het land aan duurzaamheid. China heeft als ambitie om tegen 2025 een derde van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen. Bovendien streeft het land naar netto nuluitstoot tegen 2060. Hoewel dit een nobel streven is, ligt dit doel verder in de toekomst dan bij veel andere landen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.