Rishi Sunak houdt vast aan Britse netto-nuldoelen ondanks kritiek

JJanneke 21 september 2023 11:33

Rishi Sunak, de Britse premier, heeft de belangrijke wijzigingen in beleid, gericht op het verminderen van koolstofemissies, verdedigd. Ondanks de beschuldiging van 'wishful thinking' door de eigen klimaatadviseur van de regering, benadrukt Sunak dat het Verenigd Koninkrijk haar netto-nuldoelen zal behalen.

Sunak verdedigt aanpassingen in groen beleid

Rishi Sunak, de premier van het Verenigd Koninkrijk, heeft de grootschalige hervormingen in het beleid bedoeld om koolstofemissies te beteugelen, stevig verdedigd. De regering wordt door haar eigen klimaatadviseur beschuldigd van 'wishful thinking', maar ondanks deze kritiek blijft Sunak erop vertrouwen dat het VK haar netto-nuldoelen zal halen.

CCC kritiek en Sunaks vertrouwen in de toekomst

Het Climate Change Committee (CCC) heeft zijn ongenoegen geuit en stelt dat het Verenigd Koninkrijk 'terugvalt' in plaats van vooruit te gaan in de strijd tegen klimaatverandering. Ondanks deze kritieken blijft Sunak echter onvermurwbaar. Hij gelooft in de capaciteit van het VK om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken.

Sunaks pragmatische benadering van netto-nul

Sunak heeft aangegeven dat er een verandering nodig is in de huidige benadering om de netto-nuldoelstelling te behalen. Deze doelstelling houdt in dat er een evenwicht moet zijn tussen de hoeveelheid koolstof die wordt uitgestoten en de hoeveelheid die uit de atmosfeer wordt verwijderd. Hij wil deze veranderingen zien als 'pragmatisch' en benadrukt de kosten die verband houden met low-carbontechnologie, zoals elektrische auto's.

Chris Stark, de CEO van het Climate Change Committee, heeft zijn zorgen geuit over de door Sunak aangekondigde beleidswijzigingen. Volgens Stark zullen deze veranderingen het voor de regering moeilijker maken om haar wettelijk bindende klimaatdoelen te bereiken.

Kritiek op Sunaks 'afschaffen' van niet-bestaande beleidsvoorstellen

Sunak heeft kritiek gekregen voor zijn uitspraken over het 'afschaffen' van voorstellen om de prijzen van vliegtickets te verhogen om buitenlandse reizen te ontmoedigen, en het belasten van vleesconsumptie. Deze voorstellen zijn echter nooit onderdeel geweest van het officiële regeringsbeleid. De beweringen van Sunak over het schrappen van deze niet-bestaande beleidsvoorstellen hebben bij velen vraagtekens opgeroepen.

Ongeacht de kritiek die hij te verduren krijgt, is Sunak vastbesloten om niet te worden ontmoedigd in zijn plannen. Hij vertelt dat zijn toespraak van afgelopen woensdag de eerste is in een reeks die 'de koers van ons land zal veranderen'. Hij is bereid om de kritiek en tegenstand die op zijn pad komen het hoofd te bieden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.