Rijke landen beloven €8,8 miljard voor het VN Wereld Klimaatfonds

JJanneke 6 oktober 2023 14:38

Rijke landen hebben €8,8 miljard toegezegd aan het Groene Klimaatfonds van de VN om armere landen te helpen in de strijd tegen klimaatverandering tijdens een conferentie in Bonn. Ngo's bekritiseren deze toezeggingen echter als ontoereikend.

Belofte van rijke landen

Rijke landen hebben tijdens een conferentie in Bonn beloofd om arme landen te helpen bij het aanpakken van klimaatverandering. Met een toegezegde hulp van $9,3 miljard (€8,8 miljard) is het de bedoeling deze landen te ondersteunen in het verminderen van hun uitstoot en het maken van de transitie naar schone energie. Ondanks deze belofte, zijn er nog veel vraagtekens over de effectiviteit en toereikendheid van deze financiële steun.

Het Groene Klimaatfonds, gevestigd in Zuid-Korea en opgericht in 2010, zal baat hebben bij de toegezegde gelden. Dit fonds, dat bekend staat als het grootste in zijn soort, biedt financiële steun aan armere landen. Het helpt hen hun uitstoot te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden en de overgang naar schone energie te maken. De recente toezeggingen aan dit fonds zijn dan ook van groot belang voor deze landen.

Financiering van projecten

De bijeenkomst in Bonn was niet zonder resultaat. De toegezegde fondsen zullen worden ingezet om projecten te financieren in ontwikkelings- en opkomende landen. Deze projecten, die gepland staan tussen 2024 en 2027, zijn gericht op het minimaliseren van klimaatverandering en het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Kritiek van ngo's

Hoewel de financiële toezeggingen aan het Groene Klimaatfonds toejuichen, zijn er ook kritische geluiden. Verscheidene ngo's beweren dat de beloofde fondsen ontoereikend zijn om de impact van klimaatverandering op kwetsbare gemeenschappen in ontwikkelingslanden effectief aan te pakken. Zij voeren aan dat er veel meer financiële ondersteuning nodig is om deze uitdaging het hoofd te bieden.

Het onderwerp van financiële steun aan armere landen zal een speerpunt zijn op de aanstaande VN Klimaatveranderingsconferentie, COP28, die eind november in Dubai van start gaat. De besprekingen en afspraken die tijdens deze conferentie worden gemaakt, kunnen een grote invloed hebben op de huidige en toekomstige financiële steun aan ontwikkelingslanden in hun strijd tegen klimaatverandering.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.