Recordaantal fossiele brandstoflobbyisten op COP28, volgens actievoerders

IInge 5 december 2023 08:32

Volgens een coalitie van klimaatactiegroepen was er een recordaantal van minstens 2.456 fossiele brandstoflobbyisten aanwezig op COP28. Zij zouden in grote getale aanwezig zijn geweest ten opzichte van de meest kwetsbare landen en gemeenschappen.

Recordaantal lobbyisten op COP28

Volgens het KBPO is dit een conservatieve schatting, omdat alleen degenen die hun connectie met fossiele brandstoffen openlijk verklaarden, zijn meegeteld. In vergelijking zijn er slechts 636 lobbyisten aanwezig geweest in Egypte vorig jaar en 503 in Glasgow het jaar daarvoor.

Oververtegenwoordiging van fossiele brandstoflobbyisten

De lobbyisten voor fossiele brandstoffen waren talrijker dan bijna elke landendelegatie, alleen Brazilië, dat 3081 mensen bracht, en het gastland VAE, dat 4409 mensen bracht, hadden er meer. Dit benadrukt de enorme invloed van fossiele brandstoflobbyisten op klimaatgesprekken en de ondervertegenwoordiging van kwetsbare gemeenschappen en landen.

Het feit dat het merendeel van de bedrijven die invloed uitoefenen op deze gesprekken uit het mondiale noorden komen, toont volgens Caroline Muturi van de campagnegroep IBON Africa aan dat de dynamiek binnen deze ruimtes fundamenteel koloniaal blijft. Dit belemmert de zinvolle deelname van Afrikaanse gemeenschappen en de rest van het mondiale zuiden aan het vormgeven van klimaatbeleid dat hen voornamelijk zal treffen.

Dit toont aan dat de fossiele brandstofindustrie niet alleen als lobbyisten aanwezig is, maar ook ingebed is in de delegaties van verschillende landen en internationale organisaties. Dit roept vragen op over de rol en invloed van deze industrie op de klimaatgesprekken en het geformuleerde beleid.

Roep om een robuust verantwoordingskader

De KBPO heeft veel lobbyisten onthuld die waarschijnlijk incognito aanwezig waren bij eerdere COP's. Dit benadrukt de noodzaak van transparantie en verantwoording in deze gesprekken om ervoor te zorgen dat het klimaatbeleid in het belang van de wereld en niet in het belang van de industrie wordt geformuleerd.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.