Petrostaten lopen het risico tot de helft van hun fossiele brandstofinkomsten te verliezen tegen 2040

IInge 2 december 2023 07:47

Volgens een nieuw rapport lopen 28 petrostaten het risico meer dan de helft van hun verwachte inkomsten uit fossiele brandstoffen te verliezen als de wereld overstapt op schone energie. De vraag naar fossiele brandstoffen zou al voor het einde van 2030 kunnen pieken, voorspelt het Internationale Energieagentschap (IEA).

Energietransitie brengt risico's voor petrostaten

De overgang naar schone energie brengt ernstige risico's met zich mee voor landen die sterk afhankelijk zijn van de inkomsten uit fossiele brandstoffen, beter bekend als petrostaten. De VAE is een van de vele landen die de impact van deze verandering kunnen voelen. Volgens een nieuw rapport van de financiële denktank Carbon Tracker zou het land mogelijk meer dan de helft van zijn verwachte inkomsten uit fossiele brandstoffen kunnen verliezen als de wereld overstapt op schone energie. Deze overgang kan ook leiden tot sociale onrust en druk op overheidsfinanciën.

Het Internationale Energieagentschap (IEA) voorspelt dat de vraag naar fossiele brandstoffen al voor het einde van dit decennium zou kunnen pieken. Dit kan leiden tot een aanzienlijke daling van de toekomstige inkomsten voor landen die olie en gas exporteren. De onderliggende factor voor deze verschuiving is de uitbreiding van elektriciteit als basis van ons hele energiesysteem, aangedreven door de dalende kosten van wind-, zonne-energie en batterijen.

Volgens schattingen van het IEA zal de vraag naar olie aanzienlijk dalen als de huidige beleidsbeloftes van overheden worden nagekomen. In 2019 bereikte de vraag naar olie een hoogtepunt van 100 miljoen vaten per dag, maar naar verwachting zal die vraag dalen tot 92,5 miljoen vaten per dag in 2050, en verder dalen tot 54,8 miljoen vaten per dag tegen 2050. Dit is een duidelijk signaal dat de vraag naar fossiele brandstoffen zal afnemen naarmate we de klimaatcrisis aanpakken.

Afhankelijkheid van olie- en gasinkomsten onderzocht

In het rapport 'PetroStates of Decline' heeft Carbon Tracker 40 landen geanalyseerd die sterk economisch afhankelijk zijn van olie- en gasinkomsten. De studie berekent hoezeer hun overheden afhankelijk zijn van deze inkomsten en hoe veel deze waarschijnlijk zullen dalen tussen 2023 en 2040 in een scenario van gematigde energietransitie. Dit scenario is in lijn met de doelstellingen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,8°C.

Overheden moeten fossiele brandstofafhankelijkheid verminderen

Volgens Guy Prince van Carbon Tracker moeten overheden geen tijd verspillen en actie ondernemen om hun afhankelijkheid van fossiele brandstofinkomsten te verminderen. Dit kan door hun economieën te diversifiëren en te investeren in nieuwe sectoren. Daarnaast moeten overheden hun subsidies voor fossiele brandstofconsumptie beëindigen, wat de druk op de overheidsfinanciën zal verminderen. Ook het verbreden van de belastinggrondslag kan bijdragen aan het verhogen van de staatsinkomsten.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.