Papegaaiduikers maken een comeback ondanks klimaatverandering

IInge 31 augustus 2023 18:08

Ondanks de uitdagingen van klimaatverandering, blijken papegaaiduikers veerkrachtig te zijn, met een opmerkelijke comeback in hun broedpopulaties. Terwijl de opwarming van de oceanen hun leefgebied bedreigt, toont de veerkracht van deze zeevogels de complexiteit van de impact van klimaatverandering op ecosystemen.

Herstel van papegaaiduikers ondanks klimaatuitdagingen

Onderzoekers melden dat, ondanks een moeilijke periode in 2021, papegaaiduikers langs de kust van Maine in de Verenigde Staten een succesvol broedseizoen hebben gehad in 2022. Dit is het tweede opeenvolgende jaar dat ze zich herstellen, wat een positieve ontwikkeling is in het licht van de klimaatverandering die hun leefgebied bedreigt.

Onderzoekers geven aan dat, ondanks de opwarming van het zeewater dat de beschikbaarheid van verschillende vissoorten kan verminderen, een specifieke vissoort, de zandspiering, in overvloed aanwezig is gebleven. Deze vissoort is een belangrijke bron van voedsel voor de papegaaiduikers en heeft bijgedragen aan hun succesvolle broedseizoen.

Stabiele populatie papegaaiduikers in Maine

Ondanks de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt, blijft de populatie van papegaaiduikers in Maine stabiel. Er zijn momenteel ongeveer 3.000 vogels in het gebied, een indrukwekkend aantal gezien de historische daling van de populaties in het verleden.

Veerkracht van papegaaiduikers tegen klimaatverandering

Hoewel klimaatverandering een reëel en aanhoudend gevaar vormt, tonen papegaaiduikers een indrukwekkende veerkracht. Ondanks veranderingen in hun omgeving en potentiële bedreigingen, zoals dodelijke hittegolven, voedseltekorten en de stijging van de zeespiegel, lukt het deze vogels om te overleven en te broeden.

Papegaaiduikers in Maine hebben een unieke positie als de enige broedende Atlantische papegaaiduikers in de Verenigde Staten. Wereldwijd is de soort te vinden in de Noord-Atlantische Oceaan, van Maine en Canada tot Europa. Dit benadrukt de noodzaak en het belang van het behoud van deze bijzondere zeevogels in Maine.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.