Opwarming zeetemperaturen bedreigen Baltische haringpopulaties

IInge 11 november 2023 17:01

Door opwarming van de zeetemperaturen en EU-beleid wordt de traditionele visserij van haring, een essentieel onderdeel van de Finse cultuur en economie, bedreigd. De Baltische Zee, een van de meest vervuilde mariene ecosystemen ter wereld, ziet een afname van de haringpopulaties.

EU-quotas bedreigen traditionele haringvisserij

De traditionele haringvisserij in Finland wordt bedreigd door nieuwe, verlaagde EU-quotas die een impact hebben op de kustgemeenschappen. Ondanks zijn leeftijd van 84, ontwart Holger Sjögren behendig de knopen in zijn visnet, dat hij vervolgens in de troebele diepten van de Baltische Zee laat zakken. Generaties lang hebben de Finnen haring gevist, maar deze eeuwenoude traditie loopt nu gevaar door beleidsveranderingen.

Baltische Zee kwetsbaar voor klimaatverandering

De Baltische Zee, genesteld tussen de geïndustrialiseerde landen van Noord-Europa, is een van de meest vervuilde mariene ecosystemen op de planeet geworden. Deze zee is gekenmerkt door ondiepe wateren, waardoor het bijzonder kwetsbaar is voor klimaatverandering. Stijgende temperaturen en dalende zoutgehaltes bedreigen veel soorten die moeite hebben om zich aan te passen. Naarmate de Baltische Zee minder zout wordt, lijden grote zoutwatersoorten zoals kabeljauw steeds meer.

Milieuvervuiling bedreigt haring meer dan visserij

Volgens onderzoeker Jukka Pönni is het de klimaatverandering en de milieuschade die de soorten meer bedreigen dan de visserij zelf. Door de instorting van de populatie Baltische kabeljauw, een van de grootste natuurlijke roofdieren van de haring, zijn haringpopulaties van hun grootste natuurlijke predator beroofd. Zonder vissers kunnen populaties te dicht worden en zou de groei van individuen kunnen afnemen door het gebrek aan voldoende voedsel.

De bedreiging voor haring, die door Finnen zeer wordt gewaardeerd en met allerlei sauzen wordt gegeten, baart de consumenten zorgen. Maar met steeds meer beperkingen bestaat het risico dat de visserij helemaal tot stilstand komt. Dit roept vragen op over investeringen in deze sector en de toekomst van traditionele visserijpraktijken, zoals die van Holger Sjögren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.