Oproep aan de EU: Kies voor absolute emissiereductie, niet voor 'netto' doelstellingen

IInge 10 januari 2024 07:47

Wetenschappers, maatschappelijke groeperingen en bedrijven waarschuwen de EU dat het combineren van broeikasgasemissies en verwijdering in één doelstelling de klimaatactie kan belemmeren. Ze pleiten voor drie afzonderlijke doelen: emissiereductie, landgebaseerde CO2-opslag en permanente CO2-vangst.

Combinatie van reductie en verwijdering kan klimaatactie belemmeren

De discussie rond hoe we de uitstoot van broeikasgassen kunnen terugdringen, wordt steeds complexer. Een aantal belangrijke stemmen, waaronder wetenschappers, burgergroeperingen, en bedrijven, waarschuwen nu de EU dat hun huidige aanpak, waarbij emissiereductie en verwijdering gecombineerd worden in één doelstelling, de effectiviteit van klimaatactie kan ondermijnen. Ze vrezen dat deze aanpak zowel de dringend noodzakelijke vermindering van de uitstoot kan vertragen als het gevaar kan vergroten dat de focus te veel op (vaak onbetrouwbare) verwijderingsmethoden komt te liggen.

Huidige doelstelling voor 2030 kan te laag zijn

De EU heeft vooruitgang geboekt in de strijd tegen klimaatverandering en heeft al een absolute emissiereductie van 20% bereikt in 2020. Maar er zijn zorgen over de nieuwe doelstelling voor 2030, die streeft naar een 'netto' reductie van 55%. Dit cijfer houdt rekening met zowel reductie als verwijdering van broeikasgassen, en critici waarschuwen dat de daadwerkelijke reductie zo laag kan uitvallen als 52%. Dit kan betekenen dat we onze klimaatdoelstellingen niet halen als we niet meer nadruk leggen op absolute reductie in plaats van netto reductie.

Er lijkt een groeiende consensus te zijn dat een gecombineerde aanpak van emissiereductie en -verwijdering niet de beste manier is om de klimaatcrisis aan te pakken. In een recente publieke consultatie over de geplande emissiereductiedoelstelling voor 2040 pleitte meer dan de helft van de respondenten voor drie afzonderlijke doelen: één voor emissiereductie, één voor landgebaseerde CO2-opslag en één voor permanente CO2-vangst. Dit standpunt werd nog sterker ondersteund door de burgergroepen en academici die deelnamen aan de consultatie, waarbij 70% voor dit idee stemde.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.