Ontkracht: De grootste mythes over Europa's veengebieden

JJanneke 19 november 2023 08:16

Ondanks zorgwekkende rapporten over de staat van de natuur in de Europese Unie, brengt nieuw onderzoek en wetgeving hoop voor de veengebieden in Europa. Het ontkrachten van oude mythes en misvattingen over deze gebieden is een belangrijk onderdeel van dit proces.

Zorgwekkende staat van Europese habitats

Vorig jaar kwam een alarmerend beeld naar voren over de staat van de natuur in de Europese Unie. Uit een rapport van het Europese Milieuagentschap bleek dat slechts 15% van de cruciale habitats, waaronder kusten, duinen, bossen, graslanden en veengebieden, in goede staat was. Deze fragiele ecosystemen, met name veengebieden, waren het zwaarst getroffen.

Een ambitieuze stap voor natuurherstel

In reactie op deze verontrustende bevindingen heeft de EU haar Natuurherstel Wetgeving uitgerold. Deze wetgeving bevat ambitieuze doelstellingen voor het hele continent om biodiverse habitats, waaronder de veengebieden, te verbeteren en te herstellen. Dit wordt gezien als een cruciale stap voor het behoud van deze waardevolle ecosystemen.

Een van de redenen waarom veengebieden zo zwaar getroffen zijn, is te wijten aan landbouwactiviteiten. Veel van deze gebieden zijn eeuwen geleden gedraineerd om de uitbreiding van de landbouw mogelijk te maken. Dit heeft een grote impact gehad op veel van Europa's trekvogels en zoogdieren, zoals eenden, ganzen, otters en bevers, die afhankelijk zijn van deze gebieden voor voedsel.

De cruciale rol van veengebieden in klimaatverandering

Naast de impact op de biodiversiteit, spelen veengebieden ook een cruciale rol in de klimaatverandering. Intacte veengebieden slaan meer koolstof op per oppervlakte-eenheid dan enig ander ecosysteem. Wanneer deze gebieden echter worden gedraineerd, geven ze koolstofdioxide vrij in de atmosfeer. Hierdoor dragen ze bij aan de opwarming van de aarde.

Ondanks de erkende waarde van veengebieden, zijn er nog steeds een aantal oude mythes die de inspanningen om deze gebieden te beschermen en te herstellen, bemoeilijken. Sommige mensen geloven bijvoorbeeld dat het gevaarlijk is om veengebieden te betreden omdat ze vrezen dat ze zullen zinken. Dit is echter niet waar en dergelijke misvattingen moeten worden aangepakt om de inspanningen voor natuurbehoud te ondersteunen.

Herstel van veengebieden is mogelijk

Een andere misvatting die door experts wordt betwist, is het idee dat eenmaal gedraineerde veengebieden voor altijd verloren zijn. Talrijke succesvolle pilotprojecten tonen echter aan dat dit niet het geval is. Door deze gebieden te herbevochtigen en op een klimaatvriendelijke en productieve manier te gebruiken, kunnen ze opnieuw waardevolle ecosystemen worden. Deze projecten tonen aan dat veengebieden verre van economische woestenijen zijn, zoals sommige mensen geloven.

Een andere veelvoorkomende mythe over veengebieden is dat ze een overstromingsrisico vormen. In werkelijkheid is het tegenovergestelde waar. Natuurlijke veengebieden werken als een spons en absorberen overstromingswater tijdens stormen, dat ze later langzaam vrijgeven. Wanneer deze gebieden echter worden gedraineerd voor landbouwdoeleinden, neemt het overstromingsrisico juist toe. Dit is een belangrijk feit dat meer bekendheid moet krijgen.

Nationale inspanningen voor de bescherming van veengebieden

Bepaalde nationale initiatieven nemen het voortouw in de strijd tegen klimaatverandering en de bescherming van veengebieden. De Nationale Veengebiedbeschermingsstrategie van Duitsland bijvoorbeeld, roept op tot een vermindering van de jaarlijkse veengebiedemissies met vijf miljoen ton CO2-equivalenten tegen het jaar 2030. Dit is een ambitieus doel dat de urgentie benadrukt van het aanpakken van deze cruciale klimaatkwestie.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.