Onderzoek toont: Autobanden zorgen voor milieuvervuiling door microplastics

JJanneke 2 oktober 2023 16:03

Volgens een recent onderzoek is zo'n 78% van de microplastics in de oceaan afkomstig van autobanden. Deze deeltjes, afkomstig van de synthetische rubber en andere schadelijke stoffen in banden, vormen een groeiend milieuprobleem. Maar wat kunnen we eraan doen?

Autobanden: Een belangrijke bron van microplastics

Het is onthutsend om te bedenken dat bijna 80% van de microplastics in onze oceanen afkomstig zijn van autobanden. Deze banden bestaan voor een kwart uit synthetische rubber, een soort plastic dat gemaakt wordt met aardolieproducten. Door het rijden met de auto slijt deze rubberlaag af, waardoor minuscule plastic deeltjes in het milieu terecht komen.

Naast de synthetische rubber bestaan autobanden ook uit een 'chemische cocktail' van andere materialen. Onder deze materialen bevinden zich zware metalen zoals koper, lood en zink. De bezorgdheid over de impact van deze materialen op het milieu groeit. Wanneer autobanden slijten, komen deze stoffen immers ook vrij en kunnen ze schade aanrichten aan de omgeving.

Kankerverwekkende stoffen in autobanden

Het is niet alleen de synthetische rubber en de zware metalen in autobanden die zorgen voor milieuvervuiling. Het rubber van autobanden bevat meer dan 400 verschillende chemicaliën en verbindingen, waarvan vele kankerverwekkend zijn. Het is hiermee duidelijk dat autobanden een significant risico kunnen vormen voor zowel het milieu als de volksgezondheid.

Om de omvang van het probleem te schetsen: elk jaar worden er wereldwijd bijna 2 miljard banden geproduceerd. Als je al deze banden op hun zij zou stapelen, zou de stapel hoog genoeg zijn om de maan te bereiken. Dit geeft een idee van de enorme hoeveelheid rubber en andere potentieel schadelijke stoffen die elk jaar in ons milieu terechtkomen.

Aanpak van bandenslijtage-deeltjes vergt inspanning

Het probleem van bandenslijtage-deeltjes (TWP) aanpakken vereist een combinatie van onderzoek en regelgevende wilskracht. Het is duidelijk dat we manieren moeten vinden om de schadelijke effecten van bandenslijtage te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwerpen van banden die minder schadelijke stoffen bevatten, en door strengere regelgeving voor de productie en het gebruik van autobanden.

Nieuwe EU-regelgeving voor autobanden

De Europese Unie heeft al stappen ondernomen om het probleem aan te pakken. Vanaf 2025 zullen de nieuwe 'Euro 7'-regels de eerste emissienormen ter wereld zijn die limieten stellen aan de uitstoot van deeltjes door remmen en de uitstoot van microplastics door banden. Dit is een belangrijke stap in de goede richting, maar er is nog veel meer nodig om het probleem echt op te lossen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.