Ondersteuning van groen herstel in Oekraïne: Een strategische noodzaak voor de EU

JJanneke 25 februari 2024 07:02

Ondersteuning van Oekraïne in het aanpakken van de milieu-impact van oorlog is essentieel binnen het kader van het EU-toetredingsproces van Oekraïne. Gezien de aanzienlijke milieuschade van de oorlog, zijn investeringen in ecologische duurzaamheid en het aansprakelijk stellen voor milieumisdaden noodzakelijk.

Oorlog veroorzaakt ernstige milieuschade

De volledige invasie van Rusland in de voorbije twee jaar heeft Oekraïne zwaar getroffen, met ernstige schade aan het milieu tot gevolg. Het land, rijk aan biodiversiteit, heeft te maken met vervuiling van land- en waterbronnen. Dit vormt een directe bedreiging voor de volksgezondheid en veiligheid. Het aanpakken van deze uitdagingen is niet alleen cruciaal voor het milieu, maar ook voor de lange termijn vrede, stabiliteit en gezondheid van het Europese continent.

'Milieu Compact voor Oekraïne': Oplossing voorgesteld

Een High-Level Working Group heeft onlangs een mogelijke oplossing voorgesteld in een document getiteld 'Een Milieu Compact voor Oekraïne'. Dit document biedt een uitgebreide reeks aanbevelingen en schetst een roadmap voor het ecologisch herstel van Oekraïne. Hierbij wordt de verwevenheid van ecologische duurzaamheid en regionale stabiliteit benadrukt. De EU speelt een fundamentele rol in dit proces en kan haar toewijding aan milieubeheer en strategische geopolitieke betrokkenheid tonen door Oekraïne in deze inspanningen te ondersteunen.

Volgende week wordt verwacht dat het Europees Parlement het langverwachte steunmechanisme van 50 miljard euro voor Oekraïne zal goedkeuren. Met de juiste uitvoering kan de meerjarige Oekraïne-faciliteit dienen als model voor hoe milieuschade veroorzaakt door oorlog kan worden aangepakt en duurzaam herstel kan worden ondersteund.

Investeren in hernieuwbare energie, duurzame landbouw en groene infrastructuur in Oekraïne kan als model dienen voor andere Europese landen, met name die op weg zijn naar het EU-lidmaatschap. Het ondersteunen van de transitie van Oekraïne naar een groene economie biedt de EU de kans om innovatie, groene technologie en duurzame praktijken te bevorderen in een regio die cruciaal is voor haar strategische belangen.

Grotere internationale steun is noodzakelijk

De omvang van de heropbouwinspanningen zal enorm zijn. Zolang de oorlog voortduurt, zullen de menselijke en milieu-kosten oplopen. De dringend benodigde steun van de Oekraïne-faciliteit zal naar verwachting voornamelijk gaan naar het dekken van de onmiddellijke budgettaire behoeften van Oekraïne, zoals het betalen van de salarissen van leraren, dokters en andere essentiële werknemers. Er is echter veel meer internationale steun nodig voor Oekraïne om te herstellen van de oorlog, beter op te bouwen en de enorme milieuschade veroorzaakt door Rusland aan te pakken.

Vooruitgang in EU-toetredingsproces essentieel

Gezien de huidige omstandigheden is het voor de EU van fundamenteel belang om voort te gaan met het toetredingsproces. Na het besluit om toegangsonderhandelingen met Oekraïne te openen in december, moet de EU nu overeenstemming bereiken over het onderhandelingskader - dat de richtlijnen en principes voor de toetredingsgesprekken zal bepalen.

Afstemming op EU-normen voordelig

Het afstemmen van het milieubeleid van Oekraïne op de EU-normen zal zowel de EU als Oekraïne ten goede komen. De toetreding van Oekraïne kan de overgang van Europa naar hernieuwbare energiebronnen vergemakkelijken als de juiste wetgeving en investeringen op zijn plaats zijn. Oekraïne heeft aanzienlijk potentieel op het gebied van hydro-, zon- en windenergie. Dankzij de grote landbouwsector van Oekraïne heeft ook biomassa aanzienlijk potentieel. Bovendien kan de toetreding van Oekraïne de binnenlandse sourcing van kritieke metalen en grondstoffen, die nodig zijn voor de industriële veerkracht en groene transitie van Europa, vergroten.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.