Onacceptabel hoge niveaus van de chemische stof BPA treft Europeanen

JJanneke 14 september 2023 09:53

Uit een briefing van het Europees Milieuagentschap (EEA) blijkt dat Europeanen worden blootgesteld aan niveaus van de synthetische chemische stof Bisfenol A (BPA) die de aanvaardbare gezondheidsveiligheidsniveaus overschrijden.

BPA: alomtegenwoordig en potentieel schadelijk

Bisfenol A (BPA) is een synthetische chemische stof die in heel Europa te vinden is in alledaagse producten zoals kunststoffen, metalen voedselcontainers en drinkwaterleidingen. Hoewel de aanwezigheid van BPA in deze producten misschien verrassend is, zijn de potentiële gezondheidsrisico's die het met zich meebrengt nog verontrustender. Zelfs in lage hoeveelheden kan BPA een negatieve invloed hebben op de menselijke gezondheid, zoals blijkt uit talrijke studies.

Wijdverspreide blootstelling aan BPA in Europa

Een recent rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) toont aan dat 92% van de deelnemers aan een studie in 11 Europese landen BPA in hun urine hadden. Deze alarmerende cijfers bevestigen dat de blootstelling aan BPA een wijdverbreid probleem is in Europa. De studie betrokken bij deze bevindingen omvatte deelnemers uit landen als Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Duitsland, IJsland, Luxemburg, Polen, Portugal en Zwitserland.

EFSA verlaagt de aanvaardbare dagelijkse BPA-inname

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onlangs de aanbevolen dagelijkse inname van BPA drastisch verlaagd. In april werd de aanvaardbare dagelijkse inname van BPA verlaagd van 4 microgram per kg lichaamsgewicht naar 0,2 nanogram per kg lichaamsgewicht per dag. Dit is een daling van 20.000 keer de vorige aanbeveling. Deze nieuwe richtlijn werd voornamelijk gesteld uit zorgen over de blootstelling aan BPA via voedsel, met name uit blik.

De mogelijke gezondheidseffecten van BPA

De mogelijke gezondheidseffecten van BPA zijn zorgwekkend. Verschillende studies hebben aangetoond dat BPA het immuunsysteem kan beschadigen, de vruchtbaarheid kan verminderen, allergische reacties kan veroorzaken en hormonen kan ontregelen. Deze potentiële gezondheidsrisico's onderstrepen het belang van strengere regelgeving en bewustwording rondom de blootstelling aan BPA.

Volgens de EEA-studie hadden alle deelnemers uit Frankrijk, Luxemburg en Portugal niveaus van BPA in hun urine die de veiligheidsdrempels overschreden. Deze gegevens wijzen op een aanzienlijk en wijdverbreid probleem binnen deze landen en suggereren dat dringende maatregelen nodig zijn om de blootstelling aan deze potentieel schadelijke chemische stof te beperken.

Plastics Europe, een belangenvereniging voor de kunststofindustrie, heeft meerdere rechtszaken verloren bij het Hof van Justitie van de EU over BPA. In maart verloor het een beroep tegen het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) over de vaststelling van ECHA dat BPA van zeer groot belang is voor het milieu vanwege zijn eigenschappen die het endocriene systeem verstoren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.