Noodzaak tot upgrading van elektriciteitsnetwerken om groene doelen van 2030 te bereiken, waarschuwt de industrie

JJanneke 21 september 2023 16:08

Volgens de Europese elektriciteitsindustrie zijn er ongekende investeringen nodig om verouderde elektriciteitsnetwerken te upgraden. Zonder deze upgrades zal de EU haar doelstellingen voor schone energie niet halen.

Ongekende investeringen nodig voor elektriciteitsnetwerken

Europa's elektriciteitsindustrie staat voor een enorme uitdaging. De noodzaak om te voldoen aan de schone energiedoelstellingen van de EU vereist omvangrijke investeringen in de elektriciteitsnetwerken. Volgens de industrievereniging Eurelectric moeten de gemiddelde jaarlijkse investeringen in de elektriciteitsnetwerken in Europa van nu tot 2050 minstens 84% hoger zijn dan in 2021. De EU's ambitieuze plannen om de klimaatverandering tegen te gaan, voorzien in miljoenen meer elektrische voertuigen op Europese wegen tegen 2030, en een massale uitbreiding van hernieuwbare energie.

De Europese Commissie erkent dat investeringen in het stroomnet essentieel zijn voor het bereiken van de groene doelen. Naar schatting is er jaarlijks een investering van €584 miljard nodig tot 2030. Veel van deze investeringen zullen naar verwachting van particuliere bronnen komen of worden betaald via netwerktarieven. Eurelectric stelt dat publieke financiering zich moet richten op het snel upgraden van netwerken, boven andere langetermijninfrastructuur zoals waterstofprojecten die in de jaren 2030 van start zullen gaan.

Upgrade nodig voor verouderde stroomdistributienetwerken

Een aanzienlijk deel van de Europese stroomdistributienetwerken, zo'n 40%, is ouder dan 40 jaar. Deze netwerken zijn voornamelijk ontworpen rondom grote gecentraliseerde energiecentrales. Voor de distributie van stroom van de lokale zonnepanelen en windparken die in dit decennium verwacht worden, is een upgrade van de netwerken essentieel. De EU-landen onderhandelen momenteel over hervormingen van de energiemarkt die het voor netbeheerders makkelijker en sneller kunnen maken om te investeren in het upgraden van de netwerken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.