Moreel verwerpelijk: VK geeft groen licht aan grootste onontwikkelde olieveld

JJanneke 27 september 2023 14:44

Het Verenigd Koninkrijk heeft goedkeuring gegeven voor boringen in het grootste onontwikkelde olieveld in de Noordzee, Rosebank. Dit heeft geleid tot verontwaardiging bij klimaatcampagnevoerders, omdat het volgens hen niet strookt met een klimaatveilige toekomst.

Uitstoot vergelijkbaar met 90 landen

Het Rosebank-veld voor de kust van Shetland, Schotland, kan naar verwachting meer dan 300 miljoen vaten olie en gas produceren gedurende zijn levensduur. De verbranding van deze fossiele brandstoffen zou ongeveer dezelfde jaarlijkse uitstoot veroorzaken als die van ongeveer 90 landen en 400 miljoen mensen. Dit is een verontrustende ontwikkeling, vooral omdat het veld goedgekeurd is ondanks herhaalde waarschuwingen dat het niet strookt met een klimaatveilige toekomst.

Britse overheid geeft groen licht

De Britse overheid, onder leiding van de Conservatieven, heeft de ontwikkeling van het Rosebank-veld goedgekeurd ondanks tegenstand van verschillende politieke partijen en milieugroeperingen. De overheid stelt dat energieveiligheid de prioriteit heeft, en dat de olie- en gasindustrie nodig is voor economische groei en de transitie naar goedkopere, schonere energie. Dit besluit heeft echter tot veel weerstand geleid, met name van de Fossil Free London campagnegroep.

Het Verenigd Koninkrijk, dat na Noorwegen de grootste olie- en gasproducent van Europa is, zegt nog steeds vast te houden aan het doel om tegen 2050 een netto uitstoot van nul te bereiken. Dit lijkt echter in tegenspraak met de goedkeuring van de ontwikkeling van het Rosebank-veld. Veel critici vragen zich dan ook af hoe het VK van plan is deze doelstelling te halen als ze door blijven gaan met het ontwikkelen van nieuwe olie- en gasvelden.

Zorgen over CO2-uitstoot

Er zijn grote zorgen geuit over de potentiële milieu-impact van de ontwikkeling van het Rosebank-veld. Critici waarschuwen dat het veld 200 miljoen ton CO2 zou kunnen uitstoten, een hoeveelheid die in schril contrast staat met de klimaatdoelstellingen van het VK. Dit heeft geleid tot oproepen van politieke partijen en milieugroeperingen om de ontwikkeling van Rosebank te blokkeren.

Critici zijn er sterk van overtuigd dat de ontwikkeling van Rosebank niet zal leiden tot lagere energierekeningen voor de Britten. Een campagnegroep die de Stop Rosebank-beweging coördineert, heeft aangegeven dat het VK waarschijnlijk niet zal profiteren van Rosebank, aangezien het merendeel van de olie in het buitenland verwerkt zal worden. Daarnaast wordt de olie vervolgens terug verkocht aan het VK tegen wereldmarktprijzen.

Activisten blijven vechten

Milieuactivisten hebben aangegeven dat ze niet zullen stoppen met hun strijd tegen de ontwikkeling van het Rosebank-veld. Groepen zoals Fossil Free London en Stop Rosebank hebben protesten georganiseerd en overwegen juridische stappen tegen de overheid. Ze zijn er sterk van overtuigd dat de beslissing om de ontwikkeling van Rosebank goed te keuren onwettig is en in strijd met het streven naar goedkope, schone energie en een leefbaar klimaat.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.