Ministers bevestigen: olie- en gasbedrijven moeten CO2-opslagfaciliteiten ontwikkelen

JJanneke 8 december 2023 07:48

Regeringen zijn het erover eens dat olie- en gasbedrijven op ongekende schaal permanente CO2-opslagfaciliteiten moeten implementeren. De industrie betoogt echter dat dit zinloos is zonder ook de infrastructuur voor koolstofopvang en -transport op te bouwen, terwijl NGO's vrezen dat de plannen afleiden van de noodzaak om de uitstoot bij de bron te verminderen.

EU verplicht olie- en gasbedrijven tot CO2-opslag

In een poging om bij te dragen aan de wereldwijde groene energietechnologie, heeft de EU-Raad een voorstel gesteund dat olie- en gasbedrijven verplicht om faciliteiten op te zetten voor de permanente opslag van koolstofdioxide. De gestelde doelen zijn ambitieus: vanaf 2030 moet er een capaciteit zijn om elk jaar minstens 50 miljoen ton CO2 op te slaan. Dat is meer dan een verdubbeling van de huidige wereldwijde capaciteiten. Terwijl dit een noodzakelijk initiatief lijkt in de strijd tegen klimaatverandering, roept het ook vragen op over de haalbaarheid en de gevolgen voor de betrokken bedrijven.

Een van de zorgen van olie- en gasproducenten is dat ze kunnen worden gedwongen om te investeren in CO2-opslagfaciliteiten waarvoor uiteindelijk mogelijk geen klanten zijn. Deze zorg is gedeeltelijk verlicht door de recente toevoeging van de Raad aan de wetgeving, waarbij ook de technologie voor koolstofopvang en de benodigde transportnetwerken worden opgenomen. Dit geeft bedrijven meer flexibiliteit en zorgt ervoor dat hun investeringen niet alleen gericht zijn op opslag, maar ook op andere cruciale onderdelen van de koolstofbeheerketen.

Milieugroepen bekritiseren CCS-initiatieven

Milieugroepen hebben hun bezorgdheid geuit over de mogelijke verborgen motieven van de olie-industrie. Ze beweren dat de nadruk op Carbon Capture and Storage (CCS) slechts een rookgordijn is dat de voortdurende exploitatie van fossiele brandstofreserves verhult. Volgens deze groepen zou de focus moeten liggen op het verminderen van de daadwerkelijke uitstoot, in plaats van op het vinden van manieren om deze 'weg te stoppen'. Dit leidt tot het bredere debat over de meest effectieve en duurzame manieren om de klimaatverandering aan te pakken.

CCS-centrale focus in COP28-klimaatgesprekken

De discussie over Carbon Capture and Storage (CCS) vormt een cruciale kwestie tijdens de lopende COP28-klimaatgesprekken in Dubai. De vraag is of de top moet eindigen met een overeenkomst om het gebruik van fossiele brandstoffen te 'faseren', of om alleen het ongecontroleerde gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, waarbij CO2-uitstoot niet wordt opgeslagen met CCS-technologieën. Dit debat toont aan dat hoewel CCS een waardevolle tool kan zijn in de strijd tegen klimaatverandering, het ook een bron van veel discussie en verdeeldheid kan zijn.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.