Minister Yousaf keurt plannen Britse premier af om klimaatbeloftes uit te stellen

IInge 20 september 2023 17:04

Eerste minister Humza Yousaf bekritiseert de plannen van de Britse premier om de klimaatbeloftes van het land uit te stellen. Hij betitelt dergelijk beleid als 'onvergeeflijk' en stelt dat ze de doelstelling voor netto nuluitstoot in gevaar brengen.

Kritiek op vertraging klimaatbeloftes

In een toespraak voorafgaand aan een belangrijke speech van premier Rishi Sunak, waarin hij naar verwachting belangrijke groene doelen m.b.t. auto's en boilers zal afzwakken, bekritiseerde minister Humza Yousaf de plannen. Hij beschuldigde Sunak ervan te zwichten voor korte termijn populisme en waarschuwde dat dergelijke acties de doelstelling om tegen 2050 netto nuluitstoot te bereiken, in gevaar kunnen brengen.

Waarschuwingen tegen uitstel auto-verbod

Oud-premier Boris Johnson heeft zijn voormalige minister van Financiën, Sunak, opgeroepen om niet te 'verslappen' in de klimaatbeloftes van het VK. Mike Hawes, van de Society of Motor Manufacturers and Traders, waarschuwde dat het uitstellen van een verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's van 2030 tot 2035, chauffeurs ervan kan weerhouden over te schakelen op elektrische voertuigen. Volgens Hawes zou de 'boodschap' aan consumenten 'ongelooflijk verwarrend' zijn.

Beschuldigingen aan het adres van Conservatieven

Yousaf, die een klimaatweek evenement in New York bijwoont, bekritiseerde de Conservatieven omdat ze een kleine sectie van hun partij proberen te behagen. Hij benadrukte het belang van politiek leiderschap in de strijd tegen klimaatverandering en beschreef de acties van de Britse regering als 'onvergeeflijk'. Yousaf waarschuwde ook dat de netto nuluitstoot doelstelling van 2045 van zijn eigen regering, evenals de doelstelling van het VK voor 2050, in gevaar zou kunnen komen door een grote verschuiving in het VK-beleid.

In zijn interview verdedigde Yousaf het beleid van zijn regering, ondanks de extra financiële last die het oplegt aan huishoudens tijdens een kosten van levensonderhoud crisis. Hij stelde dat het niet aanpakken van de effecten van klimaatverandering niet alleen moreel verkeerd is, maar op de lange termijn ook meer kost. Hij benadrukte dit door te wijzen op de herbouwkosten die gepaard gaan met extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen en bosbranden.

Yousaf prees de aanzienlijke vooruitgang die de Schotse regering heeft geboekt richting haar tussentijdse doelstelling voor 2030, ondanks het feit dat Schotland haar doelstelling voor het verminderen van broeikasgasemissies na de pandemie heeft gemist. Hij benadrukte het belang van verdere actie en is blij met de samenwerkingsovereenkomst met de Greens, die volgens hem helpt om als regering verder te gaan.

Potentiële beleidswijzigingen

Naast het uitstellen van het verbod op benzine- en dieselauto's, kunnen andere mogelijke beleidswijzigingen het verminderen van de afschaffing van gasboilers omvatten, met slechts 80% dat tegen 2035 moet worden uitgefaseerd. Ook kunnen er geen nieuwe energie-efficiëntievoorschriften voor huiseigenaren en verhuurders zijn en kan het verbod op off-grid boilers worden uitgesteld van 2026 tot 2035, met als doel dat 80% tegen die tijd is uitgefaseerd. Daarnaast zouden er geen nieuwe belastingen kunnen komen om vliegen te ontmoedigen en geen overheidsbeleid om het dieet van mensen te veranderen of maatregelen om carpooling te bevorderen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.