Minder vlees eten kan hetzelfde effect hebben als 8 miljoen auto's van de weg halen

IInge 20 juli 2023 17:48

Een recente studie suggereert dat het verlagen van de vleesconsumptie een aanzienlijke impact kan hebben op onze planeet, vergelijkbaar met het weghalen van 8 miljoen auto's van de weg. Maar moeten we allemaal veganist worden, of zijn er andere oplossingen?

Vleesconsumptie en zijn milieu-impact

Grotere vleeseters in het Verenigd Koninkrijk kunnen een enorme impact hebben op het milieu als ze hun vleesconsumptie verlagen. Volgens onderzoek van de Universiteit van Oxford zou dit hetzelfde effect kunnen hebben als het weghalen van 8 miljoen auto's van de weg. Dit toont aan hoe onze voedingskeuzes direct invloed kunnen hebben op de gezondheid van onze planeet.

Dieet en broeikasgasuitstoot

Het dieet dat we volgen heeft een aanzienlijke impact op de hoeveelheid broeikasgassen die we produceren. Volgens het onderzoek produceert een grote vleeseter gemiddeld 10,24 kg broeikasgassen per dag, terwijl een kleine vleeseter ongeveer de helft minder produceert. Veganistische diëten verminderen deze uitstoot nog verder, tot slechts 2,47 kg per dag. Het is duidelijk dat onze voedingskeuzes een direct effect hebben op de klimaatverandering.

Vleesindustrie betwist de bevindingen

Niet iedereen is het eens met de bevindingen van het onderzoek. De vleesindustrie beweert dat de analyse de impact van het eten van vlees op het milieu overdrijft. Er wordt betoogd dat de studie geen rekening houdt met de CO2 die wordt opgenomen door grasland, bomen en heggen op boerderijen. Hoewel dit een geldig punt is, is het belangrijk op te merken dat meerdere studies hebben geconcludeerd dat de opname van CO2 door grasland slechts een 'bescheiden impact' heeft.

Ondanks de duidelijke noodzaak om de vleesconsumptie te verminderen om de klimaatdoelen te halen, is er weinig vooruitgang geboekt. Er is een doel gesteld om de vleesconsumptie met 30% te reduceren tegen 2032 om de netto nul-doelstelling van het VK te halen. Echter, volgens Prof. Jebb is er weinig gedaan om dit doel te bereiken. Er moet meer druk worden uitgeoefend op de regering om deze veranderingen te ondersteunen en te bevorderen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.