Milan neemt noodmaatregelen tegen verhoogde luchtvervuiling

JJanneke 22 februari 2024 07:46

In de Italiaanse regio Lombardije, waaronder de stad Milan, zijn strenge nieuwe regels ingevoerd om de luchtvervuiling tegen te gaan. De maatregelen omvatten onder andere beperkingen op het gebruik van zware motorvoertuigen overdag en het verwarmen van woningen.

Noodmaatregelen tegen luchtvervuiling

De Lombardische regio in Italië wordt geconfronteerd met ernstige luchtvervuiling, waardoor de autoriteiten zich genoodzaakt zien om strikte nieuwe regels in te voeren. Deze omvatten beperkingen op het verwarmen van woningen, het op de velden brengen van rioolslib en het gebruik van zware motorvoertuigen overdag. De situatie bereikte afgelopen week een kritiek punt, waarbij negen van de twaalf provincies, waaronder Milan, werden getroffen door de smogcrisis.

Klimaatverandering verergert smogprobleem

Ongebruikelijk hoge wintertemperaturen en lage regenval hebben bijgedragen aan de verslechtering van de smogproblematiek in Lombardije. Tijdelijke maatregelen werden noodzakelijk geacht om de luchtvervuiling te verminderen. Volgens experts kan dit een 'nieuwe norm' worden voor de regio zonder actie tegen klimaatverandering.

Het smogprobleem van Lombardije kwam eerder deze week in de schijnwerpers toen IQAir, een Zwitsers bedrijf dat luchtvervuiling monitort, de luchtkwaliteit in Milaan als 'ongezond' bestempelde. De stad zou volgens hen 24 keer de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen limiet voor fijnstof (PM2.5) overschrijden.

Lokale ambtenaren betwisten echter de ranking van Milan door IQAir. Volgens hen veranderen de meetwaarden van uur tot uur, wat resulteert in een lijst die 'afhankelijk is van het moment waarop je ernaar kijkt'. ARPA, het regionale agentschap voor milieubescherming, stelt dat langjarige gemiddelden de hoofdstad van Lombardije op de 531e plaats zetten.

Anti-vervuilingsmaatregelen door overschrijding limiet

ARPA bevestigde dat de luchtkwaliteit in de stad Milan recentelijk een kritische limiet heeft overschreden. Dit heeft geleid tot de invoering van anti-vervuilingsmaatregelen, waaronder beperkingen op het dagverkeer in de meest getroffen delen van de regio.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.