Luchtvervuiling: Welke landen pakken het aan in hun klimaatplannen?

JJanneke 18 oktober 2023 10:26

Een nieuwe studie toont aan dat de G20-landen er niet in slagen luchtvervuiling te integreren in hun klimaatplannen. In het licht van COP28 roepen de auteurs op tot verandering. Maar er zijn enkele landen die het goed doen.

G20-landen negeren luchtvervuiling

Een recent onderzoek toont aan dat de G20-landen, de grootste economieën ter wereld, falen in het opnemen van luchtvervuiling in hun klimaatplannen. Dit is een zorgwekkende bevinding gezien de verwevenheid van luchtkwaliteit met klimaatverandering en volksgezondheid. Verbetering van de luchtkwaliteit kan leiden tot aanzienlijke gezondheidsvoordelen, waaronder een vermindering van hartziektes, beroertes, longkanker en astma.

Colombia en Mali blinken uit in luchtkwaliteit

Colombia en Mali voeren de ranglijst aan als het gaat om de integratie van luchtkwaliteit in nationale klimaatplannen. Colombia erkent het belang van het beschermen van de ademhalingsgezondheid door actie op het gebied van luchtkwaliteit, en stelt dat het beleid om schonere lucht te monitoren vanuit het gezondheidssector zal komen. Mali wijst op de nadelige gezondheidseffecten van zwart koolstof en heeft plannen om de vervuiling door lucht en water gerelateerd aan pesticiden te verminderen.

Hoewel de meeste landen die luchtkwaliteitsoverwegingen in hun klimaatplannen opnemen zich in het Zuiden bevinden, leiden Albanië en Moldavië de pak in Europa. Albanië erkent de impact van slechte luchtkwaliteit op cardiovasculaire en ademhalingsaandoeningen, met name in haar steden. De EU, die haar NDC's als één blok indient, scoort lager vanwege een gebrek aan expliciete link tussen luchtvervuiling, gezondheid en klimaatactie.

Oproep tot actie op COP28

Met 99% van de wereldbevolking die lucht inademt die de veilige limieten van de WHO overschrijdt, is er duidelijk meer actie nodig. Campagnevoerders zien COP28, dat dit jaar voor het eerst een dag aan gezondheid wijdt, als het perfecte moment om dit probleem aan te pakken. Ze roepen op om de toezeggingen voor luchtkwaliteit te verweven in de belangrijkste pijlers van de onderhandelingen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.